Pää­kir­joi­tus: Monen vuoden odotus va­li­tus­kier­tees­sä on koh­tuu­ton – tuu­li­voi­mas­sa riit­tää­kin esteitä pois­tet­ta­vik­si

-
Kuva: Mikko Halvari

Ensin muutama vuosi valituskierrettä ja sitten pari vuotta rakentamiseen.

Kuusamon Maaningan palstalle suunniteltu suuri, 50 myllyn tuulivoimapuisto on joutunut valitusten myötä pitkään odotuskierteeseen.

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee Kuusamon yhteismetsän maille isoa puistoa, jonka odotetaan tuovan tuloja paitsi yhteismetsälle, myös merkittävän potin yhteisöverotuloina koko Kuusamolla.

Kuusamon kaupungin äänestyspäätöksellä hyväksymästä kaavasta on tehty neljä valitusta. Tuulivoimapuistoa vastustetaan maisemasyistä: Posion matkailuyhdistys kokee tuulimyllyjen pilaavan Riisitunturilta avautuvan maiseman. Tolvan paliskunta puolestaan kokee, että tuulimyllyt tulisivat keskelle parasta kesälaidunnusaluetta. Lisäksi kaavasta valitti kaksi yksityishenkilöä.

Tarpeeksi syrjäiselle paikalle Posiolle suunniteltu Murtotuulen tuulivoimapuisto sen sijaan on jo ohittanut valituskierteen. Korkein hallinto-oikeus ei antanut tuulipuistoa lähellä sijaitseville vapaa-ajan asunnon omistajille valituslupaa ja Posion kunnanvaltuuston hyväksymä asemakaava sai lainvoiman.

Posion yhteismetsän maille tulevaan puistoon tehdään parhaillaan investointipäätöstä ja maanrakennustöihin päästäneen jo ensi kesänä. 22 tuulivoimalan puisto on Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:ltä 100-150 miljoonan euron investointi. Tuulimyllyt saataneen tuottamaan energiaa kolmen vuoden päästä.

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa. Tänä poikkeusvuonna tuulivoiman osuus kaikesta Suomessa tuotetusta energiasta on noussut, ollen vielä pienehkö: 9,5 prosenttia. Samaan aikaan kuitenkin energiantuotanto on vähentynyt, kertovat Energiateollisuus ry:n koostamat tilastot.

Yhtä aikaa kun tarve uusiutuville energiamuodoille on ilmeinen, vastustus tuulivoimaa kohtaan kasvaa valtakunnallisestikin ja Suomen rajojen ulkopuolella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Yhtenä keinona tavoitteeseen pääsemiseksi mainitaan tuulivoimaan osuuden kasvattaminen Suomen energiatuotannosta.

Hallitusohjelmassa arvioidaan, että maatuulivoiman määrän kasvu tapahtuu markkinaehtoisesti. Sen sijaan hallitus on sitoutunut poistamaan tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia, kaavoituksellisia ja muita esteitä.

Koillismaan tapauksia arvioitaessa tuota työtä riittää. Suomessa noin joka viides hallinto-oikeuksiin tehdyistä valituksista menee läpi, eli viranomaisen asiasta tekemä päätös muuttuu. Valitusoikeus on merkittävä oikeusturvan vahvistaja. Se varmistaa sen, että viranomaisilla on päätöksiä tehdessään mielessä se mahdollisuus, että päätöksen oikeellisuus tullaan tarkastamaan jälkikäteen.

Kuitenkin valituskierteitä seuraava monen vuoden odotus on kohtuuton. Ratkaisuja siihen olisi löydettävä.