RIKOKSET: Laiton ra­han­ke­rää­jä voi tulla ovelle

Viikon kysymys: Mitä odo­tuk­sia sinulla on lop­pu­syk­syn suh­teen? – Vastaa viikon ky­sy­myk­seen

Toimittajalta: Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Pää­toi­mit­ta­jien kan­na­not­to: Hal­li­tuk­sen pää­tös­ten val­mis­te­lun on oltava lä­pi­nä­ky­vää myös poik­keus­olois­sa – esi­mer­kik­si liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten val­mis­te­lu jäänyt pi­men­toon

Päätoimittajien yhdistys on julkaissut kannanoton, jossa se kertoo olevansa huolissaan hallituksen päätösten valmistelun läpinäkyvyydestä ja julkisuusperiaatteen toteutumisesta poikkeusolojen aikana.

Kannanoton mukaan kansalaisten arkeen merkittävästi vaikuttavista toimenpiteistä on välttämätöntä käydä yhteiskunnallista keskustelua jo valmisteluaikana.

Päätoimittajat antavat esimerkin liikkumisrajoitusten valmistelusta, jossa konkreettiset yksityiskohdat on pidetty täysin poissa julkisuudesta, vaikka valtioneuvoston kanslia on mediatietojen mukaan pyytänyt ministeriöiltä lausuntoja kaavailtuihin rajoituksiin jo helmikuussa.

– Julkisuuslain mukaan myös poikkeusolojen varautumiseen liittyvät tiedot ovat normaaliin tapaan julkisia, jollei tiedon antamisesta ole vahinkoa varautumiselle. On vaikea nähdä, mitä vahinkoa julkisuudesta voisi olla liikkumisrajoitusten toteuttamiselle, kannanotossa sanotaan.

Päätoimittajat ovat huolissaan, että viime keväänä eteen tullut tilanne toistuu. Silloin isoja ratkaisuja valmisteltiin viime tingassa työryhmissä, joiden esityksen vietiin suoraan hallituksen neuvotteluihin ja julkistettiin vasta päätöksenteon jälkeen.

– Käytäntö ei ole millään muotoa hyväksyttävä eikä julkisuuslain mukainen. Valmistelun avoimuus on keskeinen osa demokraattisen yhteiskunnan päätöksentekoa.

Valmiuslain pykälien 106 ja 107 ottaminen käyttöön herättää päätoimittajissa huolta siitä, että valtioneuvoston kanslian johtovastuun vahvistaminen vaikeuttaa tiedonsaantia entisestään. Päätoimittajien havaintojen mukaan jo pykälien käyttöönoton valmistelu on vähentänyt eri toimijoiden halukkuutta kommentoida valmistelussa olevia hankkeita.

Lue myös: Oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­to Twit­te­ris­sä: Oi­keus­kans­le­ri alkaa tutkia val­tio­neu­vos­ton kans­lian ja Fimean me­net­te­lyä ro­ko­te­kom­men­toin­nis­sa