Par­viai­nen: Va­paa­eh­toi­nen ko­ti­seu­tu­ve­ro käyt­töön

Mökkiläiset voitaisiin saada maksamaan kunnan palveluista vapaaehtoisen veron avulla. Arkistokuva.
Mökkiläiset voitaisiin saada maksamaan kunnan palveluista vapaaehtoisen veron avulla. Arkistokuva.
Kuva: Mikko Halvari

Tulevaisuuden kunta -hankkeessa on laadittu ja tiistaina julkistettu selvitys kaksoiskuntalaisuudesta. Selvityksessä todetaan suomalaisten arjen monipaikkaistuminen ja tarve käyttää palveluja sekä osallistua ja vaikuttaa monella eri paikkakunnalla, työn, perhesuhteiden ja vapaa-ajanasumisen vuoksi.

– Jatkossa on syytä puhua kaksoiskuntalaisuuden sijaan monipaikkaisuudesta. Monipaikkaisuus on otettava palveluja suunniteltaessa, lainsäädännön valmistelussa ja tulevaisuustyössä nykyistä paremmin huomioon, sanoo kansanedustaja Ulla Parviainen (kesk.) lähettämässään tiedotteessa.

– Kuntien pitää hakea lisää elinvoimaa ja osallistaa kaikki kunnan alueen omakseen kokevat kunnassa oleskelevat ja palveluja käyttävät henkilöt kunnan toimintaan. E-kuntalaisuus voi olla yksi keino ottaa huomioon kunnan alueella oleskelevat muut kuin kunnan asukkaat.

E-kuntalaisuus on alunperin Kuusamon esitys vuodelta 2015.

Julkistettu selvitys sisältää Parviaisen mielestä mielenkiintoisen kotiseutuveroesimerkin Japanista. Japanissa on kymmenen vuotta toiminut ja koko ajan laajeneva kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen käytäntö, jossa kansalaiset voivat vapaaehtoisuuteen perustuen suunnata verotuksen kautta lahjoituksen itse osoittamalleen kunnalle asuinkuntansa ulkopuolelle. Vastineeksi lahjoittajat saavat vastineeksi palveluja kunnalta. Järjestelmä toimii verovähennysperiaatteen mukaisesti, kuten meillä kotitalousvähennys.

– Kotiseutuvero on mainio ja helposti käyttöönotettava sosiaalinen innovaatio, jolla lisätään kansalaisten osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnan ja alueiden kehitykseen. Tällä vapaehtoisella verolla Suomessakin voitaisiin lisätä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa.