Kolumni

Pekka Kauppila Näkökulma: Mökkeilyssä etäisyydellä on merkitystä

Mökkeily on osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa, jolla on ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia eri aluetasoilla. Esimerkiksi mökkibarometrin mukaan vuonna 2014 mökkeilyyn kulutettiin valtakunnantasolla noin 6,2 miljardia euroa ja työllisyysvaikutuksiksi arvioitiin 60 000 työpaikkaa. Suomalaisten matkailu -tutkimuksen mukaan vuonna 2018 omassa mökissä tai loma-asunnossa kertyi 12,5 miljoonaa yöpymistä eli vajaa viidennes kaikista kotimaan vapaa-ajanmatkojen yöpymisistä.

Mökkeily liikuttaa ihmisiä vakituisesta asuinpaikasta vapaa-ajanasunnolle. Mikäli vapaa-ajanasunto sijaitsee vakituisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella, mökkeilyllä on matkailullinen ulottuvuus vapaa-ajanasunnon sijaintikunnalle. Tämä merkitsee alueelle ulkopuolisia rahavirtoja, joka aikaansaa tulo-, työllisyys- ja palkkaverotuloavaikutuksia vapaa-ajanasunnon kohdepaikkakunnalla kiinteistöverotulon ohella.

Mökkeilyssä vakituisen asuinpaikan ja vapaa-ajanasunnon etäisyys asettaa reunaehtoja mökin käytölle ja vapaa-ajanasukkaiden kulutukselle. Tutkimuskirjallisuuden perusteella etäisyys vakituisesta asuinpaikasta vapaa-ajanasunnolle voidaan käsitteellistää vyöhykkeiden avulla suhteellisena (auto)matkana suuntaansa.

Päiväkäyntivyöhyke tarkoittaa sitä, että vapaa-ajanasunnolla on mahdollista käydä päivittäin. Vyöhykkeen suhteelliseksi etäisyydeksi määritellään maksimissaan puolentoista tunnin mökkimatka. Viikonloppuvyöhyke käsitteellistetään niin, että vapaa-ajanasunnolla voidaan vierailla pitkälti viikonloppuisin, jolloin suhteellinen etäisyys on maksimissaan alle neljän tunnin mökkimatka. Kun suhteellinen etäisyys ylittää neljän tunnin mökkimatkan, lomavyöhykkeellä sijaitsevalla vapaa-ajanasunnolla on mahdollista käydä lähinnä loma-aikoina tai muina pidempinä vapaa-aikoina.

Etäisyys merkitsee sitä, että päiväkäyntivyöhykkeen vapaa-ajanasunnolla voidaan vierailla päivittäin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Tämä mahdollistaa intensiivisen vapaa-ajanasunnon käytön. Sen sijaan kauempana sijaitsevan mökin käyttöä rajoittavat vapaa-ajanmäärä ja liikkumisesta aiheutuvat kustannukset. Toisaalta etäämmällä olevalla mökillä viipymä käyntikertaa kohti on pitkä, koska jo matka sinällään kestää kauan.

Etäisyys merkitsee sitä, että päiväkäyntivyöhykkeen vapaa-ajanasunnolla voidaan vierailla päivittäin, viikonloppuisin ja loma-aikoina. Tämä mahdollistaa intensiivisen vapaa-ajanasunnon käytön. Sen sijaan kauempana sijaitsevan mökin käyttöä rajoittavat vapaa-ajanmäärä ja liikkumisesta aiheutuvat kustannukset.

Etäisyysvyöhykkeillä on yhteys mökkiläisten kulutukseen. Päiväkäynneillä, lyhyellä etäisyydellä ja viipymällä, kulutus kohdistuu usein vakituiselle asuinpaikalle. Sen sijaan etäisyyden ja viipymän pidentyessä kulutus suuntautuu yhä enemmän vapaa-ajanasunnon kohdepaikkakunnalle.

Vapaa-ajanasunnon sijainti päiväkäyntivyöhykkeellä mahdollistaa lyhyt- ja pitkäkestoiset vierailut mökille. Toisaalta viikonloppu- ja lomavyöhykkeen vapaa-ajanasumisessa on matkailullinen ulottuvuus, mikä usein puuttuu päiväkäyntivyöhykkeen mökkeilystä.

Matkailullisesta näkökulmasta vapaa-ajanasunnon sijainti viikonloppuvyöhykkeellä mahdollistaa intensiivisen viikonloppu- ja loma-ajankäytön. Tämä tarkoittaa myös vapaa-ajanasukkaiden kulutuksen suuntautumista mökin sijaintikuntaan, mikä puolestaan aikaansaa kohdealueelle myönteisiä aluetalous- ja -kehitysvaikutuksia.