Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pitkät hel­le­jak­sot hei­ken­tä­vät joka vii­den­nen työ­ky­kyä – kuu­mas­ta joh­tu­vat sai­raus­lo­mat silti har­vi­nai­sia

Ilmaston lämpenemisen seurauksena korkeiden lämpötilojen todennäköisyys on kasvanut Suomessa. Korkea työskentelylämpötila heikentää työn tuottavuutta, toimintakykyä, työmotivaatiota ja viihtyvyyttä. Työntekijän terveyspulmat voivat korostaa kuumuuden vaikutusta. Tuoreen tutkimuksemme mukaan jopa joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina. Ennakoiva ja suunnitelmallinen varautuminen suomalaisilla työpaikoilla edistää työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta.

Helleaikoina työskentelylämpötilat nousevat myös useissa sisätöissä. Esimerkiksi viime kesänä lämpötila joissakin pesuloissa nousi 31–32°C:een suhteellisen kosteuden ollessa 40–50 %. Helteisimpänä viikkona lämpötila oli yli 28°C noin 31 tuntia viikossa. Suomessa kuumatöissä arvioidaan olevan noin 60 000 työntekijää, ja määrä kasvaa huomattavasti kesällä ilman lämpötilan noustessa hellelukemiin. Pesuloiden lisäksi vastaavia työskentelylämpötiloja esiintyy esimerkiksi sairaaloissa ja ravintoloissa.