Juuri nyt: Rukalla hen­ki­lö­kun­nan ulos­mars­si – hissit avoinna poik­keuk­sel­li­ses­ti ja yömäki peruttu

Onnettomuudet: Yksi ihminen louk­kaan­tui va­ra­voi­ma­ko­neen käyn­nis­tyk­sen yh­tey­des­sä Rukalla – akku hajosi le­vit­täen ak­ku­hap­poa ja savua ym­pä­ril­leen

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Poh­joi­ses­sa ha­lu­taan viedä puun tiet di­gi­ai­kaan – lii­ken­nöin­ti metsä- ja yk­si­tyis­teil­lä ha­lu­taan su­ju­vam­mak­si

Tiedon saatavuuden parantamisella aktivoidaan metsänomistajia muun muassa tiestön aktiiviseen hoitoon.
Tiedon saatavuuden parantamisella aktivoidaan metsänomistajia muun muassa tiestön aktiiviseen hoitoon.
Kuva: Mikko Halvari

Marraskuun alussa starttasi Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueeilla kaksi hanketta keräämään metsä- ja yksityistiestön tiedot digiaikaan.

Hankkeiden tavoitteena on parantaa metsä- ja yksityistiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta, jotta puunkuljetukset ja muu maaseudun liikennöinti metsäteillä sekä puunkuljetuksen kannalta merkityksellisillä yksityisteillä tehostuu ja sujuvoittuu.

Toimijoiden kanssa yhteistyössä määritellään tarkemmin kerättävät tiedot teistä, silloista ja puun varastopaikoista sekä tallennus- ja julkaisumenettelyt. Muissa järjestelmissä tai tallenteissa olevat tiedot kerätään tai siirretään paikkatietoon.

Lisäksi toteutetaan tiedonkeruun pilotteja, tavoitteena löytää tehokkaita menetelmiä tiedon hankintaan ja ylläpitoon,laaditaan tarvittavat tietoselosteet sekä avataan tietoaineisto käyttäjille. Aineiston tuottamisessa otetaan huomioon myös valmisteilla olevan Biotalouden tietietojärjestelmän tarpeita.

Parantamalla tiedon saatavuutta aktivoidaan metsänomistajia teiden hallinnon järjestämiseen ja tiestön aktiiviseen hoitoon sekä parantamiseen. Yrityksiä ja muita palveluntarjoajia puolestaan aktivoidaan tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille hankkeessa kerättävän ja tuotettavan tiedon avulla.

Molemmat Puun tiet digiaikaan -hankkeet ovat osa hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut sekä tehokas puuhuolto 2025 -kärkihankkeita.

Puun tiet digiaikaan -hanketta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa rahoittaa EU:n maaseuturahasto ja yksityiset rahoittajat. Projektipäällikkönä toimii Markus Ekdahl ja projektineuvojana Rainer Haverinen.

Puuntiet digiaikaan Lapissa -hanketta rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto ja yksityiset rahoittajat. Projektipäällikkönä toimii Taito Kemppe.