Mainos

Poh­teel­la po­si­tii­vi­nen aloitus

Kokoomuksen aluevaltuutetut: Tulevana vuonna on tehtävä uskottavat laskelmat erilaisista palvelujen tuotantomuodoista.

Pekka Simonen johtaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmää.
Pekka Simonen johtaa Kokoomuksen aluevaltuustoryhmää.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen ensimmäinen toimintavuosi on pian takana.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen antaa kiitosta kaikille Pohteen ammattilaisille johtotasoa myöten. He ovat suoriutuneet  tehtävistään hyvin myllerryksestä huolimatta.

– Vaikka talouden alijäämäon kova, olemme muihin hyvinvointialueisiin verrattuna kohtuullisessa asemassa.

Simonen nostaa esiin sen, että OYS sairaalapalvelut ja  ensihoito on Pohteen ainoa tulosalue, jossa rahaa käytetään vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Palveluja on tarkasteltava asiakkaan näkökulmasta

Ensi vuoden talousarvio jatkaa aluevaltuustossa yhdessä sovittujen ohjelmien mukaista palvelujen arviointia.

– Olen toiveikas, että peruspalvelut säilyvät jatkossakin Koillismaalla, kuusamolainen aluevaltuustoryhmän jäsen Tuula Mustonen rohkaisee.

Kotiin tuotettavia lähipalveluja tulee vahvistaa. Pitkien matkojen vuoksi myös erikoislääkärien konsultaatioita on tarpeen jalkauttaa Koillismaalle.

Veikkaan, että useissa palveluissa palvelusetelit ja myös ostopalvelut järjestöiltä ja yrityksiltä osoittautuvat tehokkaiksi sekä palvelun laatua ja saatavuutta parantaviksi ratkaisuiksi.

– Lasten tervettä kasvua ja perheille suunnattuja tukitoimia on vahvistettava ja vanhukset sekä vammaiset hoidettava kotipaikkakunnalla, Mustonen jatkaa listaa.

Kokoomus haluaakin kiinnittää huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen monituottajamalliin.

– Koska talouden resurssit ovat tiukat, meidän on tulevan vuoden aikana kyettävä tekemään uskottavat kustannus- ja vaikuttavuuslaskelmat erilaisista palvelujen tuotantomuodoista, Simonen toteaa.

– Veikkaan, että useissa palveluissa palvelusetelit ja myös ostopalvelut järjestöiltä ja yrityksiltä osoittautuvat tehokkaiksi sekä palvelun laatua ja saatavuutta parantaviksi ratkaisuiksi, hän jatkaa.

Johtamiskulttuuri tärkeässä roolissa

Palvelujen tuottamisen haasteena on myös ammattiosaajien saatavuus. Tarvitaan panostuksia hyvään henkilöstöpolitiikkaan, koulutukseen ja työperäiseen maahanmuuttoon.

Kokoomuksen aluevaltuutetut toivovat huomiota erityisesti johtamiskulttuuriin.

– Hyvä ja vaikuttava tulos ei synny kieltojen ja käskyjen kautta, vaan mahdollistavalla ja kannustavalla johtamisella.