Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä te­hos­te­tus­ti lo­ka­kuun aikana – val­von­nas­sa mukana myös erä­val­von­ta

Poliisi suorittaa tehostettua hirvieläinten metsästyksen valvontaa 7. - 29.10.2023 välisenä ajanjaksona. Valvontaa suoritetaan yhteistyössä muiden erävalvontaviranomaisten kanssa, viestittää poliisi.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan hirvenmetsästykseen osallistui vuonna 2022 noin 116 000 metsästäjää.
Kuva: Laura Seppä /Arkisto

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan hirvenmetsästykseen osallistui vuonna 2022 noin 116 000 metsästäjää ja hirvisaalis oli 37 055 eläintä.

Hirvieläinten metsästys on muuta riistaa tarkemmin säädeltyä erityisesti siksi, koska järeiden aseiden sekä voimakastehoisten patruunoiden ja luotien käyttö vaatii kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuusnäkökohtiin.

Poliisi kohdentaakin valvontaansa paitsi metsästysmenetelmien asianmukaisuuteen, myös erityisesti turvallisuusnäkökohtiin, kuten metsästäjien kykyyn toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattamiseen.

Poliisin valvonta toteutetaan hirven metsästyskauden käynnistyessä ja ollessa jo vauhdissa. Poliisilaitokset suunnittelevat yhdessä muiden viranomaisten kanssa alueellisesti hirven metsästyksen teemavalvonnan tarkemmat ajankohdat 7.-29.10. väliselle ajalle.