Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Po­lii­sin antamat ohjeet: Suden kar­kot­ta­mi­nen oma­toi­mi­ses­ti hoi­de­tus­ta pi­ha­pii­ris­tä tai lai­tu­mel­ta sal­lit­tua eläintä va­hin­goit­ta­mat­ta

Poliisi on laatinut ohjeet susitilanteita varten. Niiden mukaan suden karkottaminen omatoimisesti hoidetusta pihapiiristä tai laitumelta sutta vahingoittamatta on sallittua.

Poliisin mukaan kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta. Arkistokuvassa on Ranuan eläinpuiston susi.
Poliisin mukaan kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta. Arkistokuvassa on Ranuan eläinpuiston susi.
Kuva: Pekka Aho

Poliisi on laatinut ohjeet susitilanteita varten. Niiden mukaan suden karkottaminen omatoimisesti hoidetusta pihapiiristä tai laitumelta sutta vahingoittamatta on sallittua.

Jos susi käy esimerkiksi koiran kimppuun, kyseeseen voi tulla pakkotila, josta säädetään rikoslaissa. Omaisuuttaan saa hyökkäystilanteessa puolustaa, kunhan pakkotilan edellytykset täyttyvät, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Susien pihavierailuihin ei välttämättä liity akuutin hengen ja terveyden tai omaisuuden vaaraa. Poliisin mukaan kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta.

Ihmisarkuutensa menettänyt susi voi kuitenkin aiheuttaa uhkaa ihmisten turvallisuudelle.

Tilanteet ja suden käyttäytyminen, joista suden ihmisarkuuden menettäminen voisi olla pääteltävissä, ovat  poliisin mukaan jaoteltavissa seuraaviin luokkiin:

Huolta aiheuttava susi 

Susi tai suden jäljet havaitaan alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta, kuitenkin piha-alueen ulkopuolella tai tiellä.

Mahdollista uhkaa aiheuttava susi

Suden jäljet havaitaan asutun rakennuksen tai tuotantorakennuksen piha-alueella. Samoin, jos susi havaitaan pihassa ja se poistuu paikalta välittömästi ihmisen havaittuaan. Piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta. Tyhjillään olevia vapaa-ajanasuntoja ei oteta huomioon.

Uhkaa tai vaaraa aiheuttava susi

Suden havaitaan liikkuvan rakennetussa ympäristössä tai ihmisten asuinalueilla satunnaista havaintoa ja välitöntä paikalta poistumista pidempään.

Vakavaa vaaraa aiheuttava susi

Susi lähestyy ihmistä tai ei muussa kohtaamistilanteessa poistu paikalta vaan jää kiertelemään tai seuraamaan taikka käyttäytyy uhkaavasti. Samoin tilanteet, joissa susi on jo aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa henkilövahingon tai on käynyt tai yrittänyt käydä ihmisen ulkoiluttaman kytketyn koiran tai muun (ihmisen kytkettynä ulkoiluttaman) kotieläimen kimppuun.

Susihavaintojen ilmoittaminen

Kohtien 1 ja 2 tilanteissa (Huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttava susi) ilmoitus tulee tehdä alueelliselle petoyhdyshenkilölle, joiden yhteystiedot löytyvät riista.fi -sivustolta. Riistanhoitoyhdistyksen nimeämät petoyhdyshenkilöt huolehtivat kyseisten jälkien ja havaintojen tarkastamisesta ja kirjaamisesta suurpetohavaintojärjestelmään.

Kohtien 3 ja 4 tilanteissa (Vaaraa tai vakavaa vaaraa aiheuttava susi) ilmoitus tulee tehdä soittamalla hätäkeskukseen (112), josta tehtävä välitetään poliisille.

Pääsääntöisesti Suomen riistakeskus on taho, joka päättää kohtien huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttavien susien mahdollisista karkotustoimenpiteistä.

Poliisi vastaa puolestaan vaaraa tai vakavaa vaaraa aiheuttavista susista ja toimii niissä tilanteissa Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti.

Jos susi on aiheuttanut koti- tai tuotantoeläinvahingon, esimerkiksi tappanut metsästyskoiran tai laitumella olleen lampaan tai naudan, ilmoitus tulee tehdä tapahtumakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä paikalliselle petoyhdyshenkilölle.