Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kolumni

Posion kun­ta­stra­te­giaan tar­vi­taan konk­reet­ti­sia esi­tyk­siä - Täs­mäl­li­ses­ti pitäisi kertoa, mitä ja miten teh­dään, millä tavalla ne vai­kut­ta­vat työl­li­syy­den ke­hit­ty­mi­seen, uusien työ­paik­ko­jen syn­ty­mi­seen

-

Posion kuntastrategiassa vuosille 2018-2025 on neljä teemaa: edistämme asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, arvostamme luontoa, luomme mahdollisuuksia ja kehitämme palveluita.

Kuntastrategian teemojen kasvujuurina ovat avoimuus, yhteisöllisyys, turvallisuus ja luonnon läheisyys.

Mahdollisuuksien -teemassa elinvoiman lisäämisen tavoitteet lähtevät siitä, että yritystoimintaa kehitetään. Tähän liittyy muun muassa toimivien tietoliikenne- ja liikenneyhteyksien varmistaminen.

Kuntastrategiaan tarvitaan mielestäni konkreettisia esityksiä. Siis täsmällisesti pitäisi kertoa, mitä ja miten tehdään, millä tavalla ne vaikuttavat työllisyyden kehittymiseen, uusien työpaikkojen syntymiseen.

Tavoitteiden toteutumisen seurantaan pitää kiinnittää aivan eri tavalla huomiota, mitä tähän saakka on tehty, kun eihän niihin ole kiinnitetty huomiota juuri mitenkään.

Siis jatkossa pitää kiinnittää huomiota niin, että neljän kuukauden välein elinkeino- ja matkailupuolelta pitää tuoda kunnanhallitukselle tiedoksi keskeiset tunnusluvut, miten kuntastrategian ja elinkeinostrategian toteuttamisessa on onnistuttu. Luvut pitää antaa myös median käyttöön, jolloin niitä voidaan myös julkisuudessa seurata.

Toivon ja uskon, että uudella kuntastrategialla pystytään vastaamaan Posion tulevien vuosien haasteisiin. Toivottavasti taas kerran strategia ei jää vain puheiden asteelle, vaan myös tulisi tekoja! Ja paljon tekoja! Lopulta elinkeinotoiminnassa vain uudet työpaikat ja matkailussa matkailijamäärien kasvu ovat mittareita, joiden perusteella voidaan määritellä tulevina vuosina, mikä vaikutus uudella strategialla on ollut käytännössä.

Jos pysähdytään pohtimaan esimerkiksi matkailijamäärien yöpymistä Posiolla viime vuosina, niin majoituspaikkojen käyttöasteet kertovat karua kieltään siitä, että Posion majoitustilojen käyttöasteissa vain Lomakeskus Himmerkissä keskimääräinen käyttöaste vuodessa on päälle 40 prosenttia, jota pidetään majoitusyrityksissä kannattavuusrajana.

Lomakeskus Himmerkistä saamieni tietojen mukaan paikan majoitustilojen keskimääräinen käyttöaste viime vuonna oli noin 50 prosenttia. Heinäkuussa viime kesänä majoitustilojen käyttöaste oli noin 90 prosenttia. Himmerkissä on talvella 60 vuodepaikkaa ja kesällä 110 vuodepaikkaa.

Esimerkiksi Hotelli-ravintola Lapin Sadussa majoitustilojen käyttöaste paikan yrittäjän mukaan viime vuonna oli vain noin 20 prosenttia.

Posiolla kaikkein surkein tilanne on tietystikin keskustassa sijaitsevan Hotelli Posion tilanne, kun koko hotelli on suljettuna. Hotellin majoitustilat eivät ole kokonaan suljettuna läpi vuoden, vaan niihin hotellin paikallinen yhdyshenkilö ohjaa tarvittaessa majoittujia. Ei ole tämmöinen homma mistään kotoisin, jos Posion matkailua meinataan oikeasti kehittää ammattimaisesti. Hotelli Posion toiminnan jatkumiselle pitäisi tavalla tai toisella löytää ratkaisu?

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste tammikuusta heinäkuuhun tänä vuonna on ollut keskimäärin 46,9 prosenttia. Viime vuonna Lapissa keskimääräinen käyttöaste oli 50,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan Lapissa hotellihuoneiden keskihinta on noussut kaksinkertaiseksi 20 vuodessa, ja käyttöaste on nyt 10 prosenttiyksikköä suurempi. Vuonna 2007 keskimääräinen käyttöaste oli 44,2 prosenttia.

”Tavoitteiden toteutumisen seurantaan pitää kiinnittää huomiota.