Posion seu­ra­kun­ta yrittää oi­kais­ta ta­lout­taan melko jä­reil­lä kei­noil­la - maan­myyn­nin lisäksi kant­to­rin virka osa-ai­kais­te­taan se­kä e­män­nän ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­rin teh­tä­vät yh­dis­te­tään

Posion seurakunta on pian myynyt omaisuutensa niin, että jäljelle jäävät enää kirkko, kellotapuli, ruumishuone, hautausmaa ja seurakuntatalo maapohjineen.
Posion seurakunta on pian myynyt omaisuutensa niin, että jäljelle jäävät enää kirkko, kellotapuli, ruumishuone, hautausmaa ja seurakuntatalo maapohjineen.

Posion kirkkovaltuusto hyväksyi taloustyöryhmän ja edelleen kirkkoneuvoston laatiman ja hyväksymän tasapainotusohjelman, johon kuuluu maanmyynnin lisäksi kanttorin viran osa-aikaistaminen ja emännän ja seurakuntamestarin tehtävien pysyvä yhdistäminen.

Talouden tasapainottamiskeinoihin yhtenä kuuluu seurakunnan maalla Yli-Kitkan Turjanniemellä olevan entisen partiolippukunnan tukikohdan Turjankodan myyminen. Kitkajärven rannan tuntumassa on hirsistä tehdyt mutterikota, pieni sauna ja halkovaja sekä kaksi vessaa. Seurakunta on muodostanut paikkaan vapaaehtoisen rantojensuojelualueen.

Myyntiin seurakunta laittaa myös Varrassaaressa sijaitsevat määräalat. Vaihtoehtona seurakunta pyrkii myymään koko Varrasniemen. Kaupat on tarkoitus saada tehtyä vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tuloilla seurakunta saisi paikattua tämän vuoden ja ensi vuoden talousarvioita verotulojen pienentyessä.

Seurakuntamestarin ja emännän tehtävät seurakunta on kokeiluluonteisesti yhdistänyt yhdelle kokoaikaiselle työntekijälle toukokuun alusta kuluvan vuoden loppuun. Valtuusto päätti yhdistää virat pysyvästi ensi vuoden alusta lukien.

Lasten ja nuorten määrän vähenemisen vuoksi lapsityö ja nuorisotyö on mahdollista yhdistää valtuuston mukaan yhdelle työntekijälle lastenohjaajan (60 %:nen työaika) eläköityessä. Nuorisonohjaaja on toiminut osin lähetyssihteerinä. Tämä tehtävä siirretään puolestaan diakoniatyön viranhaltijalle.

Seurakunta laittaa kanttorin viran hakuun tämän vuoden loppupuolella. Kokoaikaisen viran sijasta se laitetaan hakuun 80 %:sena, millä työajalla musiikkityön perustehtävät seurakunnassa voidaan hoitaa.

Kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin nykyisessä 1,75 prosentissa myös ensi vuonna.

”Kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin nykyisessä 1,75 prosentissa myös ensi vuonna.