Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Puu­mark­ki­noil­la reipas tahti – "Kai­kil­le puu­ta­va­ra­la­jeil­le on nyt hyvin ky­syn­tää"

Puumarkkinoilla on kysyntää vielä talvihakkuukohteistakin ja varsinkin sulan maan aikana keväällä hakattavista kohteista. Arkistokuva.
Puumarkkinoilla on kysyntää vielä talvihakkuukohteistakin ja varsinkin sulan maan aikana keväällä hakattavista kohteista. Arkistokuva.
Kuva: Mikko Halvari

Pohjois-Suomen puukauppa jatkuu vilkkaana. Tammi-helmikuun ostomäärä oli 1 313 000 kuutiota (2017 1 125 000). Pohjois-Pohjanmaalla tammi-helmikuun puukauppa on neljänneksen edellisvuotta edellä, 739 000 kuutiota (598 000).

Kainuussa alkuvuoden ostomäärä kasvoi peräti 40 prosenttia 374 000 kuutiota (270 000), Lapissa puukauppa käynnistyi sen sijaan varovaisemmin, tammi-helmikuun ostomäärä 200 000 kuutiot jäi viidenneksen edellisvuodesta (257 000).

Kuusamon osalta puumarkkinoilla on kysyntää vielä talvihakkuukohteistakin ja varsinkin keväällä sulan maan aikana hakattavista kohteista on puutetta puunostajilla, Mhy-Kuusamon toiminnanjohtaja Seppo Miettunen toteaa.

– Mhy Kuusamo suositteleekin metsänomistajille, jotka suunnittelevat puukauppoja ensi kesälle olemaan yhteydessä metsänhoitoyhdistykseen puukaupan kilpailutuksen merkeissä. Tarjouksien vertailulla saadaan metsänomistajille suurin hyöty puukaupoista.

Suomen talous porskuttaa tuoreiden suhdanne-ennusteiden perusteella vahvasti. Metsäteollisuudessa toteutetut investoinnit mahdollistavat osaltaan viennin kasvun. Metsäyhtiöiden suotuisan vientimarkkinatilanteen jatkuminen on ylläpitänyt myönteistä virettä myös kotimaan puumarkkinoilla. Vientimarkkinoilta myönteisin signaali on mäntysahatavaran hinnan elpyminen. Sahatavaraa laivataan Suomesta edelleen ennätystahtiin. Lisäksi sellun markkinahinta sojottaa koilliseen ja kartongin hintoihin on ilmoitettu korotuksia.

Kansainvälisiltä puumarkkinoilta huomionarvoisin seikka on Baltian puun hintojen merkittävä nousu viime kuukausien aikana. Sikäläisen hinnan nousun taustalla on ennen kaikkea syksyn ja talven hankalat korjuuolosuhteet, kenttäpäällikkö Markku Ekdahl Pohjois-Pohjanmaan MTK:sta sanoo.

– Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan kaikille puutavaralajeille on nyt hyvin kysyntää. Paikoitellen puuta voisi olla tarjolla selvästi nykyistä enemmän. Sahateollisuudella on pienet puuvarannot, ja heillä on jatkuva ostotarve nopeasti korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Hyvin ilahduttavasti kuitupuun ostajien kiinnostus kotimaiseen puuhun on edelleen parantunut. Puun tuonnin supistuminen osaltaan tukee kotimaisen puun kysyntää. Metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota sekä tukki- että kuitupuuleimikoita myyntiin. Puukauppa lähtee luontevasti liikkeelle yhteydenotolla omaan metsänhoitoyhdistykseen, mistä saa kaikki puukauppaan liittyvät palvelut.

Massa- ja paperiteollisuuden erinomainen kannattavuus pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Nykyisessä puumarkkinatilanteessa on puukaupan onnistumisen kannalta erittäin tärkeä valvoa, että korjuussa arvokasta tukkia ei katkota kuiduksi. Runkojen katkonnassa eri puutavaralajeihin on isoja eroja ostajittain ja leimikoittain.