Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ra­ja­var­tio­lai­tos valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä Koil­lis­maal­la ja Kai­nuus­sa ja muis­tut­taa met­säs­tys­koi­ris­ta rajalla

Hirvenmetsästyksen alkaessa Kainuussa ja Koillismaalla Kainuun rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä metsästyskoirien huolellisesta käytöstä valtakunnanrajan läheisyydessä.
Hirvenmetsästyksen alkaessa Kainuussa ja Koillismaalla Kainuun rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä metsästyskoirien huolellisesta käytöstä valtakunnanrajan läheisyydessä.
Kuva: Erkki Ahola

Hirvenmetsästyksen alkaessa Kainuussa ja Koillismaalla Kainuun rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä metsästyskoirien huolellisesta käytöstä valtakunnanrajan läheisyydessä. Kainuun rajavartiosto suorittaa tehostettua hirvenmetsästyksen valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa toiminta-alueellaan.

Kainuun rajavartiosto muistuttaa erityisestä huolellisuudesta metsästyskoirien käytössä valtakunnan rajan läheisyydessä, sillä kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset tulee lähtökohtaisesti estää. Metsästäjiä kehotetaankin välttämään koirien irti päästämistä rajavyöhykkeen tuntumassa, sillä riistaeläimet kaikkoavat usein metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä. Jokaista koiran käyntiä Venäjän puolella seuraa yhteydenpito Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja he ovat kiinnittäneet erityistä ja vakavaa huomiota suomalaisten metsästyskoirien runsaisiin rajanylityksiin jo useana vuotena. Tämän metsästyskauden aikana rajan on Kainuun rajavartioston alueella ylittänyt jo 8 metsästyskoiraa, Kainuun rajavartioston esikunnan tiedotteessa sanotaan.

Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomeen tai Venäjän rajavartioviranomaisten myötävaikutuksella. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet. Rajavartioston partiot toimittavat valtakunnanrajan läheisyydestä tavatut irtokoirat löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet, tiedotteessa sanotaan.

Jos koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun tai Koillismaan alueella, tulee asiasta ilmoittaa ensi tilassa Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624. Koiran pantaan kehotetaan merkitsemään omistajan yhteystiedot.

Rajavyöhykkeelle meneminen edellyttää aina ennakkoon haettua rajavyöhykelupaa, jota haetaan ensisijaisesti sähköisesti Lomake.fi -palvelussa, mutta sitä voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Metsästystä koskeva lupa myönnetään metsästyskaudeksi kerrallaan, tiedotteessa sanotaan.