Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sa­ha­ta­va­ran vienti ja hakkuut nou­se­vat kaik­kien aikojen en­nä­tyk­siin – "Viesti nousee yh­dek­sään mil­joo­naan kuu­tio­met­riin"

Luonnonvarakeskus ennustaa puun kantohinnan säilymistä ennallaan.
Luonnonvarakeskus ennustaa puun kantohinnan säilymistä ennallaan.
Kuva: Luonnonvarakeskus

Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi sekä viennin määrällä että arvolla mitattuna. Kuusisahatavaran lisäksi myös mäntysahatavaran vienti on voimakkaassa kasvussa Kiinaan.

– Vuonna 2017 sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonna vienti kasvaa edelleen hieman, arvioi Luonnonvarakeskuksen tutkija Antti Mutanen.

Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät vanerin tuotanto- ja vientimäärät hyvällä tasolla.

Sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, jolloin uusi tuotantokapasiteetti Suomessa on saatu kokonaan käyttöön.

Sellun vientihinta nousee tänä vuonna viime vuoden reilun pudotuksen jälkeen. Ensi vuonna vientihinnan ennakoidaan hieman laskevan.

Metsäteollisuuden kasvaessa kotimaan hakkuut nousevat tänä vuonna 63,6 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti laskee vuonna 2017 hieman 9 miljoonan kuutiometrin alle, mutta sen ennustetaan palaavan vuoden 2016 9,5 miljoonan kuutiometrin tasolle jo ensi vuonna.

Kuusisahatavaran hyvän kysynnän myötä kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna tukeista eniten.

Kuusi- ja mäntykuitupuiden lisääntyvän käytön kartongin ja sellun tuotannossa arvellaan nostavan niiden kantohintoja hieman tänä vuonna. Ensi vuodeksi ei odoteta merkittäviä muutoksia kantohintoihin.

”Sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys.
!Kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna tukeista eniten.