Sopu hiih­to­kes­kus­ten ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­den työ­rii­taan – luot­ta­mus mah­dol­lis­taa pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen

Hiihto- ja ohjelmapalvelutyöntekijät ja työnantajat saivat työriitansa ratkaistua valtakunnansovittelijan johdolla.
Hiihto- ja ohjelmapalvelutyöntekijät ja työnantajat saivat työriitansa ratkaistua valtakunnansovittelijan johdolla.
Kuva: Mikko halvari

Työriidan osapuolet MaRa ja PAM ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan maanantaina 11.12.2017 tekemän sovintoehdotuksen.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä valtakunnansovittelija Minna Helteen maanantaina 11.12.2017 iltapäivällä tekemän sovintoehdotuksen. Osapuolet ilmoittivat hyväksymisestä tänään klo 11.30 valtakunnansovittelijan toimistolla.

Sopu merkitsee sitä, että alan työnantajia edustavan MaRan 8.12.2017 hiihtokeskuksissa ja ohjelmapalveluissa aloittamat työsulut päättyvät. Osapuolet sopivat jo eilen tämän päivän työsulkujen peruuttamisesta.

Hiihtokeskuksia ja ohjelmapalveluita koskevat uudet työehtosopimukset ovat voimassa 31.10.2019 saakka. Palkkaratkaisut neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon mm. yrityksen talous-, kysyntä- ja työllisyystilanne sekä työvoiman saatavuus. Sopimukset sisältävät perälaudan niitä tilanteita varten, joissa paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta.

Ratkaisu sisältää myös hiihtokeskusalan ja ohjelmapalvelualan muut palkka- ja työehdot sopimuskaudeksi. Ohjelmapalvelualalle ratkaisu mahdollistaa paikallisesti sopien nykyistä joustavammat työaikajärjestelyt.

Hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen neuvottelut ja sovittelu tapahtuivat poikkeuksellisissa olosuhteissa, joten PAM:in puheenjohtaja Ann Selin pitää ratkaisuun pääsyä kaikkien kannalta voittona.

– Ratkaisun syntyminen näytti välillä lähes mahdottomalta. Onneksi löysimme yhdessä alan luottamusmiesten kanssa ratkaisun avaimet paikallisesta sopimisesta, jonka myös työnantajat olivat valmiita hyväksymään, toteaa Selin.

Sekä hiihtokeskusalan että ohjelmapalvelualan sopimusratkaisut ovat kaksivuotisia (1.11.2017 - 31.10.2019). Sopimukset sisältävät kummallekin vuodelle palkankorotukset, jotka ensisijaisesti neuvotellaan paikallisesti vuosittain 15.1. mennessä.

– Sovittelun aikana syntyi luottamus siihen, että paikallisesti pystytään sopimaan palkankorotuksista. Tämä mahdollisti sopimusratkaisujen hyväksymisen, kertoo Selin.

Ohjelmapalvelualalle mahdollistettiin joustavammat työaikajärjestelyt, jotka neuvotellaan paikallisesti. Joustojen ehtona oli alalle kokonaan uutena tulevat ilta- ja yötyölisät.

Kummankin alan työehtosopimuksiin tulee uusia kirjauksia työhyvinvoinnin edistämisestä ja väkivallan ehkäisemisestä. Lisäksi hiihtokeskusalalla kehitetään palkkausjärjestelmää sopimuskauden aikana.

– Näillä aloilla on perinteitä paikallisesta sopimisesta, josta osoituksena esimerkiksi hiihtokeskusalan paikallisesti sovittava vuosityöaikajärjestelmä, Selin toteaa.

– Uskomme siihen, että palkoista on mahdollista päästä sopuun paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Kuten sovintoesityksessä sanotaan, tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan sekä sen henkilöstön tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu, korostaa Selin.

Selin luottaa siihen, että valtaosa alan työntekijöistä tulee paikallisten sopimusten piirin, joissa palkkaratkaisu on työntekijöiden kannalta hyvä.

Sopimuksissa on sovittu ns. perälaudasta, joka takaa kaikille alan työntekijöille 1,6 % palkankorotukset, jos paikallisesti ei päästä sopimukseen tai, jos yritykseen ei vielä ole valittu luottamusmiestä, jota paikallinen sopiminen edellyttää.

Ratkaisun mukaan niissä hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualan yrityksissä, joissa on luottamusmies, palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai jolleivät osapuolet saavuta yksimielisyyttä palkkaratkaisusta, palkkoja korotetaan vähintään 1,6 prosenttia vuosina 2018 ja 2019.

Ohjelmapalvelualan sopimukseen sisältyy myös nykyistä laajemmat työajan tasoittumisjärjestelmät. Toimialalle on tyypillistä, että välillä töitä on erittäin paljon (esimerkiksi joulun aikaan) ja välillä on hiljaista. Laajemman tasoittumisjärjestelmän myötä työntekijät voivat tehdä enemmän työtä sesonkina ja pitää palkallista tasoittumisvapaata hiljaisempana aikana. Pidemmästä tasoittumisjärjestelmästä sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Sopimukseen osallistuvat työntekijät saavat vastineeksi uudet ilta- ja yölisät. Niiden maksamisajoista ja euromääristä on sovittu työehtosopimuksessa, mutta niistä voidaan sopia yrityksen ja luottamusmiehen välillä toisin.

Hiihtokeskusalalla osapuolet voivat sopia paikallisesti kokeilusta, jossa osa-aikatyöntekijät voivat tehdä sesonkina enemmän työtä ja pitää palkallista lomaa hiljaisempana aikana. Liitot osallistuvat kokeiluun. Tavoitteena on antaa osa-aikaisille työntekijöille lisää tunteja kiireaikana ja mahdollisuuksien mukaan luoda kokoaikaisia työsuhteita.

– Sovintoehdotuksen hyväksyminen ja työrauhan turvaaminen on tärkeää, jotta kymmenet tuhannet matkailijat voivat nauttia joulun ja uudenvuoden sesongista ilman uhkaa työrauhan rikkomisesta. Tällä on suuri merkitys Suomen maineelle matkailumaana. Olen tyytyväinen siihen, että työehtosopimusratkaisut syntyivät vaikeista lähtökohdista huolimatta, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.