Tilaajille

Sota voi vai­keut­taa lan­noit­tei­den ja viljan lisäksi myös ruo­ka­öl­jyn saa­ta­vuut­ta – Venäjä, Val­ko-Ve­nä­jä ja Ukraina tuot­ta­vat kuu­de­so­san maail­man vil­jas­ta ja vii­de­so­san lan­noit­teis­ta

Maailmankaupan häiriöt kiihtyvät Ukrainassa meneillään olevan sodan ja siihen liittyvien pakotteiden vuoksi, kerrotaan Elinkeinoelämän keskusliiton (Etla) tiedotteessa.

Energiantuotannon lisäksi sotaan kytkeytyvät maat ovat merkittäviä viljan ja lannoitteiden tuottajia. Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina vastaavat kuudesosasta maailman viljakaupasta ja viidesosasta lannoitekaupasta.