Tilaajille

Tai­val­kos­ki ei lausu Iijoen vel­voi­te­ki­ris­tyk­sis­tä

Taivalkosken kunta ei ota virallista kantaa Lapin Ely-keskuksen vaatimuksiin kalavelvoitteiden tiukentamisesta Iijoella. Kunta kuitenkin pitää esitystä kannatettavana.

Taivalkosken kunta sitoutunut Iijoen vesistön arvon nostamiseen veden laatu ja vaelluskalojen palauttaminen huomioiden esimerkiksi Iijoki-sopimuksen. Lapin Ely-keskus on esittänyt kalatalousvelvoitteiden tiukennuksia ja muun muassa kalaportaan rakentamista Iijoen alimpaan Raasakan voimalaitoksen patoon. Esitetty kalatalousvelvoitteiden tiukennus ja esitetyt toimenpiteet ovat Taivalkosken kunnanjohtajan Kaisu Lehtinen-Nevalaisen mukaan kannatettavia ja erityistä huomiota tulee kiinnittää kalakantojen elvyttämiseen.

– Taivalkosken kunta ei tule kuitenkaan lausumaan asiasta, lukuun ottamatta mahdollisia asiatarkennuksia aineistoon liittyen. Myös ympäristövalvontaviranomainen on katsonut, ettei asiasta ole lausuttavaa.