Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Tai­val­kos­ki va­lit­see uuden huip­pu­vir­ka­mie­hen nel­jäs­tä vaih­toeh­dos­ta, kunta vit­kut­taa tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta ha­ki­jois­ta – "O­lem­me tosi tu­pel­la", pa­hoit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja

Taivalkosken kunnanhallituksen on määrä valita maanantaina kuntaan hallintopäällikkö.

Virka on uusi. Hallintopäällikkö asettuu hierarkiassa heti kunnanjohtajan alapuolelle, ja hän toimii muun muassa kunnanjohtajan sijaisena.