Tilaajille

Tii­ro­jen äänet kuu­lu­vat Koil­lis­maan jär­vi­mai­se­miin – Ka­la­tii­ra­pa­re­ja pesii Suo­mes­sa noin 50 000, joista noin vii­den­nes pesii me­ri­alueil­la ja suurin osa si­sä­maas­sa

Sekä kalatiira että lapintiira kuuluvat Koillismaan järvimaisemiin. Tiirat ovat pidettyjä lintuja päinvastoin kuin suurikokoisemmat lokit, joiden äänet ja saalistustavat tuntuvat joistakin ihmisistä vastenmielisiltä. Tiiran kirkas ääni ei juuri ärsytä soutelijaa.

Koillismaalla kalatiira pesii monenlaisilla järvillä ja kosteikoilla kuten lapintiirakin. Vuonna 2010 päättyneen lintuatlaksen mukaan lajien pesimävarmuus oli tutkimusruuduissa samaa luokkaa, mutta viime aikoina kalatiiran reviirit näyttävät runsastuneen.