Kolumni

Toimittajalta: Iloinen kohtaaminen nuorten kanssa – "Tämähän sattuikin hienosti, totean, kohdatessani sattumalta nuoria välitunnilla, jotka juuri ovat pallopelin parissa"

-
Kuva: Mikko Halvari

Erkki Ahola

Kävelen kohti Posion koulukeskuksen piha-aluetta tavoitteenani tavata välitunnilla olevia nuoria ja jutella heidän kanssaan heidän liikuntatottumuksistaan. Käyntini liittyi perjantaina julkaistavaan juttuuni, jossa käsittelen Posion kunnalle vuosille 2019-2021 laadittua hyvinvointikertomusta, ja siihen liittyvän kouluterveyskyselyn tuloksia.

Lähestyn koulun piha-aluetta, ja huomaan poikajoukon pelaavan pallopeliä. Meneillään on siis pihapeli välitunnilla. Tämähän sattuikin hienosti, totean, kohdatessani sattumalta nuoria välitunnilla, jotka juuri ovat pallopelin parissa.

Nuoret jatkavat pelaamistaan, ja suostuvat haastateltavaksi ja kuvattavaksi perjantain juttuuni. Ensiksi toki varmistan kaikilta, ettei yhdenkään vanhempi ole kieltänyt lapsiltaan lehtikuvissa olemista.

Joukosta poimin satunnaisesti kaksi poikaa, joita haastattelen heidän liikuntatottumuksistaan. Molemmat harrastavat liikuntaa, ja ovat hyviä esimerkkejä liikunnan harrastajina.

Posion kouluterveyskyselyn tulokset eivät kuitenkaan kaikilta osin ole positiivisia.

Nuoret toki ovat kyselyn mukaan pääsääntöisesti tyytyväisiä eläämänsä ja kokevat työrauhan luokissa hyväksi.

Kyselyn tuloksia kommentoiva peruskoulun vs. rehtori Salla-Maarit Toivanen on huolissaan lasten ja nuorten kokemasta yksinäisyydestä ja siitä, ettei osalla ole ystäviä. Myös liian vähäinen nukkuminen, liikunnan puute ja ruokailutottumukset heijastuvat suoraan koulutyöhön.

Kyselyn tulosten mukaan posiolaisilla nuorilla on hyvin ystäviä, joiden kanssa he voivat puhua luottamuksellisista asioista. Kuitenkin 15,6 prosenttia nuorista koki vuonna 2017, ettei heillä ollut yhtään ystävää. Edellisessä kyselyssä (vuonna 2013) vastaava luku oli 8,6 prosenttia, joten muutos on merkittävä.

Kouluterveyskyselyn mukaan posiolaisista 8. ja 9. luokan oppilaista 20 prosentilla oli ylipainoa vuonna 2017. Asiaa on tarkasteltu edellisen kerran vuonna 2013, jolloin luku oli Posiolla huomattavasti matalampi: 12,5 prosenttia kyseisen ikäluokan oppilaista.

Olen aiemminkin kirjoittanut, että koululiikunta pitäisi laittaa remonttiin. Ihminen on luotu liikkuvaksi. Liikkumattomuus valitettavasti tutkimustenkin valossa kostautuu nuorille itselleen aikuisena. Huonon fyysisen kunnon seurauksena sairaudet iskevät helpommin. Muutama vuosi sitten UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin julkaiseman raportin mukaan suomalaisten liikkumattomuus (tässä mukana kaikenikäiset) maksaa yhteiskunnalle jopa 7,5 miljardia euroa vuodessa.

Suomessa poliitikot kyllä tietävät ja tunnustavat Islannin mallin, mutta jostakin syystä kipeästi kaivattuja päätöksiä ei tehdä

Islannissa siis urheiluseurat ovat jo vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Koulupäivää on siis sen verran pidennetty, että ammattivalmentajien vetämät tunnin treenit on voitu sisällyttää päivään ilman, että se on yhdeltäkään muulta kouluaineelta pois.