Kolumni

Toimittajalta: Kiertoliittymää puuhattu Posiolle jo kymmenen vuotta? – Olisiko liittymä voitu rahoittaa valtion jakovararahoilla? Viime vuoden jakovararahat ohjattiin UKK:n kansallispuiston Nuorttijoen siltahankkeeseen Savukoskelle

-
Kuva: Mikko Halvari

Posion taajamaan, pääteiden risteykseen suunniteltua kiertoliittymää on puuhattu jo kymmenen vuotta, tuloksetta. Ensimmäinen yleisötilaisuus hankkeesta järjestettiin jo vuoden 2009 lopulla.

Tuntuu surkealta, että kustannuksiltaan vain noin 400 000-500 000 euron kiertoliittymä-hanke ei toteudu vielä 2020-kesäksikään, jolloin Posio yhdessä Rovaniemen kanssa järjestää kansainvälisen keramiikkakongressin. Kaikki suunnitelmathan lähtivät siitä, että Posion nykyinen, ankea kyläkuva saataisiin kaunistettua, ja keskeisimpänä kaunistamishankkeessa oli juuri kiertoliittymän rakentaminen pääteiden risteykseen.

Tehdessäni jutun (KS 26.4.2019) kiertoliittymän rahoituskuvioihin liittyen, sain selville, että Posion kunta on yrittänyt saada hankkeeseen rahoituksen järjestettyä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta. EU-rahoituksen saamisen edellytyksenä olisi ollut, että kiertoliittymän läheisyyteen olisi pitänyt pystyä synnyttämään saman aikaisesti uutta yritystoimintaa. Kyseisessä jutussa kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi piti mahdottomana ajatusta, että lähelle voitaisiin polkaista pystyyn yritystoimintaa. Liittymän rahoitusjärjestelyt tyssäsivätkin sitten siihen paikkaan.

Sain juttua tehdessäni selville myös toisen rahoituskanavan, eli valtion budjetissa olevan jakovararahan, jolla kiertoliittymän rakentaminen olisi ehkä jo voitu rahoittaa? Aloin selvittämään, että miksi tätä rahoituskanavaa ei Posio ole hyödyntänyt? Vastaukseksi sain valtiovarain valiokunnan liikennejaostoon kuuluneelta, eduskunnasta pudonneelta kansanedustaja Matti Torviselta (sin.), että hänen päättäessä jakovararahoista viime vuonna, hän oli tietämätön Posion kiertoliittymähankkeesta? Näin Torvinen sanoi minulle puhelinhaastattelussa, ja lisäsi, että hän tiesi tästä liittymähankkeesta vasta tänä talvena käydessään Posiolla?

Matti Torvinen ohjasi viime syksynä valtion jakovararahan UKK:n kansallispuiston Nuorttijoen siltahankkeeseen Savukoskelle. Itselläni väkisinkin tulee epäily, että niinköhän Torvinen halusi ohjata eduskuntavaalien alla jakovararahat synnyinseudulleen? Torvinen sai Itä-Lapista yhteensä 66 ääntä. Posiolta hän sai vain kuusi ääntä.

Soittaessani Posion kunnanhallituksen puheenjohtajalle Olavi Lehtiniemelle, hän ihmetteli Matti Torvisen puheita siitä, ettei hän olisi tiennyt, että Posion kiertoliittymähanke huutaa kipeästi rahoitusta. Posion kunta järjesti Lapin kansanedustajille viime syksynä Pentikin Timisjärven kartanossa tilaisuuden, mutta Matti Torvinen ei saapunut tuohon tilaisuuteen.

Lehtiniemen mukaan on perin kummallista, etteivät Lapin kansanedustajat keskustele keskenään, mitä tiehankkeita missäkin kunnassa on vireillä? Lisäksi Lehtiniemeä kummastuttaa, ettei Lapin elynkään kautta ole tieto kiertoliittymästä Torviselle mennyt. Lehtiniemen mukaan käytäntö on ollut, että kunta käy tiehankkeista keskustelut aina suoraan elyn kanssa.