Toi­mit­ta­jal­ta: Ky­lä­ku­va pitäisi kun­nol­la kau­nis­taa – Yrit­tä­jä­mäi­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta sa­noi­sin, että jos olisi puo­len­kym­men­tä moot­to­ri­sa­ha­mies­tä, yksi mo­ni­toi­mi­ko­ne sekä puo­len­kym­men­tä trak­to­ria kyn­tö­au­roi­neen ja kar­hi­neen, sekä kym­men­kun­ta hen­ki­löä te­ke­mään uudet is­tu­tuk­set puis­toon, niin ky­lä­ku­va olisi kau­nis­tet­tu vii­des­sä vii­kos­sa

-
Kuva: Mikko Halvari

Posion keramiikkatyöpajassa valmistetut erilaiset mosaiikkiesineet ovat ilmestyneet taajaman katukuvaan. Terveyskeskuksen risteyksen ja seo:n huoltoaseman risteyksen välille on pystytetty muun muassa penkkejä ja kukkalaatikkoja sekä asennettu linnunpönttöjä puihin.

Tämä on hyvä alku kyläkuvan kaunistamiselle.

Niin hyvää kuin puihin ripustettavilla mosaiikkipöntöillä tarkoitetaankin, ne jäävät mielestäni valitettavan huomaamattomaksi?

Lisäksi talvella on riski, että pönttöjen päälle kertyvä raskas lumikuorma pahimmillaan tiputtaa ne maahan?

Itse kaipaan paljon massiivisempia toimenpiteitä: rantapusikot pitäisi raivata, kaikki ränsistyneet rakennukset tulisi maalata, puistoalue pitäisi rakentaa kirjaston nurkalta osuuspankin pihaan ja puistoon tulisi pystyttää isoja mosaiikkiveistoksia.

Kyläkuva pitäisi nyt kaunistaa kerralla niin, ettei joka vuosi jouduttaisi jo tehtyjä toimenpiteitä korjailemaan ja paikkailemaan.

Ihmettelen kyllä, että miksi ei Posion taajaman kaunistamisesta tehdä kerralla näyttävämpää? Posion taajamaan pitäisi ehdottomasti pystyttää samanlaisia, näyttäviä veistoksia, mitä on posiolaisten Teuvo Tuomivaaran ja Paula Suomisen Iihin valmistamat ja pystytetyt isot veistokset.  Veistosten aihiot on rakentanut kuvanveistäjä Teuvo Tuomivaara.

Ne ovat näyttäviä, ja luovat positiivisen mielikuvan siitä, että Iin kunta haluaa oikeasti tehdä kunnan taajamasta viihtyisän.

Toivottavasti Posiolla toimenpiteet eivät jää ainoastaan siihen, että puihin on ripusteltu pönttöjä sekä lisäksi penkkejä ja kukkalaatikoita on pystytetty sinne ja tänne.

Ainakin uudet tienvarsikyltit ovat tulossa. Mutta mihin jäivät jo kolme vuotta sitten kuntalaisten kanssa toteutetussa kyläkävelyssä monien toiveet taajaman kuntoon laittamisesta puistoalueineen?

Koillismaan Leaderin hallitus on hyväksynyt hankkeeseen 85 450 euron kustannukset ja niihin on myönnetty tukea 76 905 euroa. Varsinainen ulkopuolisen rahoituksen (EU + valtio) määrä hankkeessa on 53 833 euroa. Onko siis todellakin niin, että tämmöinen rahamäärä käytetään, ja lopputulemana on nuo edellä mainitsemani taajamaan pystytetyt mosaiikkityöt ja pönttöjen ripustamiset, sekä uudet tienvarsikyltit ja muutama valaistuspylväs torille?

Valitettavan keskeneräiseksi kyllä taajaman kaunistaminen on jäämässä?

Mitä tulee tuohon kunnan hitauteen, jossa siis jo kolme vuotta sitten on alettu jo suunnittelemaan, ja nyt vasta on päästy toimenpiteisiin, niin yrittäjämäisestä näkökulmasta sanoisin, että jos olisi puolenkymmentä moottorisahamiestä, yksi monitoimikone sekä puolenkymmentä traktoria kyntöauroineen ja karhineen, sekä kymmenkunta henkilöä tekemään uudet istutukset puistoon, niin kyläkuva olisi kaunistettu viidessä viikossa. Ja puistoon tietysti pitäisi tilata Paula Suomiselta ja Teuvo Tuomivaaralta isoja veistoksia.