Kolumni

Toimittajalta: Litendahlit ja pitkän työuran salaisuus

-
Kuva: Mikko Halvari

Mieleinen työ on jaksamisen, hyvinvoinnin ja työssä pysymisen tae.

Pääsin juttukeikalla taannoin haastattelemaan Litendahlin yrittäjäpariskuntaa ja hattua täytyy nostaa tälle uutteralle kaksikolle. Koillismaan Kuvaamon Helli ja Timo Litendahl ovat pyörittäneet legendaarista liikettään pian jo 60 vuoden ajan. Kuusi vuosikymmentä ja lähes kahdeksankymppiset yrittäjät edelleen suorastaan puhkuvat intoa työtänsä kohtaan.

Mieleiseen työhön sitoutuu ja siinä haluaa pysyä. Näin yrittäjät kertovat.

Työssä jaksaminen on aihe, joka kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän. Pitäisihän työelämässä jaksaa yhä pitempään ja vanhemmaksi.

Ihmiset ovat koko ajan paremmin tietoisia työnsä kuormituksesta ja keinoista, joilla työstä voidaan palautua. Toisaalta myös työnantajat ovat havahtuneet työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen merkitykseen.

Jaksaminen työssä on paljolti kiinni työympäristöstä, -yhteisöstä ja varsinkin esimiestyöstä. Tutkimusten mukaan jaksamista voidaan edistää suunnitelmallisella työhyvinvointitoiminnalla, jossa kiinnitetään huomiota esimerkiksi työturvallisuuteen ja työn kuormittavuuteen.

Intensiivinen työelämä huolettaa suomalaisia. Mehiläisen viime vuonna tekemään tutkimukseen vastanneista reilu kolmasosa oli huolissaan henkisestä tai fyysisestä jaksamisestaan työelämässä.

Kovat arvot ja kiireen tuntu näkyvät työterveyshuollon vastaanotoilla aiempaa enemmän. Ne lisäävät stressin kokemusta, joka näkyy väsymisenä ja uupumisena. Riittämättömyyden ja turvattomuuden tunne lisääntyvät jatkuvassa muutostilassa.

Työssä jaksaminen on monen tekijän summa. Koska jokainen meistä on yksilöllinen, ovat myös työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät hyvin yksilöllisiä. Toinen tarvitsee parempia keinoja oman stressinhallintaan, toinen töidensä aikatauluttamiseen ja priorisointiin.

Jo pelkästään omien työtapojen tarkastelu vie askeleen eteenpäin kohti haluttua muutosta. Oli se sitten virkeämpi mieli ja parempi jaksaminen, stressitön arki tai seuraavan askeleen ottaminen urapolulla.

Työnantajalla on sekä lakisääteinen velvollisuus että oma intressi huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista esimerkiksi tarjoamalla ratkaisuja työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen.

Loppukädessä vastuu omasta hyvinvoinnista on kuitenkin työntekijällä itsellään. Unesta, liikunnasta, palautumisesta ja ravinnosta huolehtiminen lähtee omasta tekemisestä ja motivaatiosta.

Litendahleihin palatakseni kuvaamon taipaleella on ollut menestyksen hetkiä, mutta myös hankalia paikkoja, kuten liikkeen tulipalo. Vuosikymmeniä on kuitenkin värittänyt ennen kaikkea se, että yrittäjät ovat saaneet tehdä oman kutsumuksensa mukaista työtä.

He huolehtivat jaksamisestaan ja asennoituvat työhön myönteisesti. Se lienee pitkän uran salaisuus.