Toi­mit­ta­jal­ta: Muik­ku­mark­ki­noil­le uusi paikka? – Mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne jär­jes­tä­mään vuoden ku­lut­tua edel­leen to­ril­la, jonka re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta sa­ta­var­mas­ti mark­ki­noi­hin men­nes­sä ei ole takeita

-
Kuva: Mikko Halvari

Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi ehdotti valtuuston keskustelussa vakavasti harkittavaksi, että Muikkumarkkinat siirrettäisiin vanhalta torilta koulukeskuksen ja jäähallin alueelle.

Vanha tori käy Lehtiniemen mielestä helikopterin laskeutumispaikaksi nykykunnossakin.

Lehtiniemen näkemys voisi olla vakavan pohdinnan arvoinen markkinoiden järjestäjille? Markkinoiden vieminen osaksi sisätiloihin takaisi ainakin säävarmuuden. Jäähallille tulisi näin myös kesäkäyttöä.

Muikkumarkkinoiden siirtäminen nousi valtuustossa esille toriremontin yhteydessä. Markkinat on järjestetty torilla alusta alkaen, jo yli 30 vuoden ajan.

Valtuutetut kävivät vilkkaan keskustelun lähinnä siitä näkökulmasta, onko toriremonttiin mitään järkeä upottaa rahaa jopa vajaat 200 000 euroa torin käytön ollessa melko vähäistä? Ja varsinkin, kun yksittäiset torikauppiaat käyttävät pikkutoria päätien varressa. Isolla torilla on melko harvoin torimyyjiä.

Kunnan saama halvin tarjous toriurakasta oli noin 177 000 euroa. Kunta oli varautunut vain 150 000 euroon.

Valtuusto päättikin lykätä toriremonttia ensi vuoteen.

Muikkumarkkinoiden kiinnostuksen säilyminen ei ole kuitenkaan itsestään selvyys? Markkinoiden peruuntuminen ensi kesältä voi aiheuttaa torimyyjissä kiinnostuksen vähentymisen seuraavaa kesää ajatellen. Ja kun valtuusto siirsi nyt toriremontin vuodella eteenpäin, ei ole mitenkään varmaa, että toria ehdittäisiin päällystämään. Posion torien päällystämisen aikataulun kun määrittelee asfalttifirman oma aikataulu siitä, mihin aikaan kesästä he ovat Lapin ja Koillismaan teitä ja pihoja päällystämässä? Jos asfalttifirma tulee jo alkukesästä, mahdollinen Posion toriremontti on vasta alkamassa, ja siinä tapauksessa auttamattomasti päällystäminen siirtyisi mahdollisesti seuraavaan kesään. Jos taas asfalttifirma tulee loppukesästä, keskeneräisellä torilla ei voida järjestää markkinoita?

Markkinoiden järjestämisen näkökulmasta saattaa ollakin iso riski pyrkiä ne järjestämään vuoden kuluttua edelleen torilla, jonka remontin valmistumisesta satavarmasti markkinoihin mennessä ei ole takeita? Jos kuvitellaan tilannetta, että järjestäjät ovat jo keväällä myyneet toripaikat täyteen, ja myyjille joudutaan ilmoittamaan juhannusviikolla, että tapahtumaa ei voidakaan järjestää torilla, se saattaisi vaarantaa koko Muikkumarkkinoiden tulevaisuuden.

Muikkumarkkinoiden tulevaisuuden turvaamiseksi varminta olisikin jo ensi syksynä järjestäjien yhdessä kunnanjohdon ja päättäjien kanssa pohtia vakavasti, pitäisikö markkinat ainakin vuoden kuluttua kesällä järjestää poikkeuksellisesti koulukeskuksen ja jäähallin alueella?

Posion vuoden suurimman tapahtuman järjestäjinä toimiville tahoille markkinat on merkittävä tulon lähde. Markkinat ovat vetäneet tuhansia kävijöitä kahden päivän aikana. Posion kesä ilman Muikkumarkkinoita olisi paha takaisku myös matkailullisesti.