Kolumni

Toimittajalta: Suurteollisuus tarjoamassa työtä – "Pohdimme lounaspöytäkaverini kanssa sitä, että, jos suurteollisuus on tarjoamassa työtä, ja sysäisi Posion kehityksen nousuun, niin onko jopa järjetöntä vastustaa tämmöistä tarjousta"

Kaivosteollisuus ja tuulivoimapuistot; siinä tämän päivän keskeisimmät puheenaiheet Posiolla, mitä tulee alueelle uusien työpaikkojen luomisesta käytävään lounas- ja kahvipöytäkeskusteluihin.

Nimeltä mainitsematon mies istuu vastapäätä kanssani samaan aikaan lounaalla.

Keskustelumme alkaa tuoreimmasta uutisesta, jonka mukaan Kuusamoon ja Posiolle kobolttikaivoksia kehittävä Latitude 66 Cobalt on saanut 60000 euron tutkimusrahoituksen Business Finlandin alaisesta BATCircle-ohjelmasta.

Vastapäätäni lounaalla istuva mies sanoo: Posiolla on yhteensä noin 3200 lampea ja järveä, eli yksi lampi tai järvi jokaista asukasta kohti. Jos siitä yksi lampi annetaan Maaninkavaarassa kaivosyhtiön käyttöön niin, että siihen voidaan puhdistettu kaivosjätevesi pumpata, ja kyseisen lammen laskuojat suljetaan niin, ettei siitä pääse jätevettä ympäristöön, niin eikö tämmöinen uhraus kannattaisi tehdä, jos kaivosyhtiö tarjoaa jopa sata kaivostyöpaikkaa.

Tuopa on mielenkiintoinen näkökulma, vastaan miehelle. Mitähän tähän posiolaiset päättäjät sanoisivat. Koillissanomien Posion valtuutetuille tehdyn kyselyn perusteella osa vastustaa kyseisen kaivoksen rakentamista, osa kannattaa, ja osa on niitä, jotka eivät vielä tuoneet mielipidettään kyselyssä esille.

Pohdimme lounaspöytäkaverini kanssa sitä, että, jos suurteollisuus on tarjoamassa työtä, ja sysäisi Posion kehityksen nousuun, niin onko jopa järjetöntä vastustaa tämmöistä tarjousta. Jatkoimme miehen kanssa keskustelua, että jokainen yksittäinenkin työpaikka Posiolle on tärkeä, mutta riittävää kasvua, merkittävää elinvoimaa, vain silloin tällöin syntyvät yksittäiset työpaikat eivät pysty synnyttämään, eikä siten oikaisemaan Posion negatiivista kierrettä. Kaivos toisi jopa sata työpaikkaa kerralla, niin vaikutukset Posiolle olisivat merkittävät välillisine vaikutuksineen.

Vilkaisemme netistä kaivosyhtiön tiedotetta, jossa toimitusjohtaja Thomas Hoyer sanoo: "Suomi ja maailma tarvitsevat kaivostoimintaa paitsi jokaisen tuulivoimalan tai aurinkopaneelin rakentamiseen, myös niiden tuottaman energian varastointiin. Suomen seuraavan hallituksen luotsaaman EU-puheenjohtajuuden aikana tehdään merkittäviä Euroopan akkuteollisuuden kehitystä koskevia linjauksia ja raaka-ainevarmuus on aivan kriittisessä roolissa näitä päätöksiä tehdessä."

Niinpä. Aika näyttää, mihin lopulta päädytään: kannatetaanko mahdollisen kaivoksen avaamista Posion Maaninkavaaraan, joka mahdollistaisi Posion pääsyn kasvu-uralle, vai vastustetaanko kaivoshanketta, ja nostetaan kädet pystyyn Posion negatiivisen kierteen edessä.

Entäpä tuulivoimapuistojen rakentamisessa, siinäkin posiolaisten mielipiteet jakaantuvat. Tuulivoimapuistorintamalla Tolvan paliskunta ei hyväksy Maaningan tuulipuiston rakentamista, vaan esittää sen siirtämistä Posion ja Sallan rajalle Posion kunnan puolelle, Ritakorkian maisemiin, jonka huippu on 452 metriä merenpinnasta.