Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, että postia jaet­tai­siin enää kolmena päivänä vii­kos­sa

-
Kuva: Kimmo Penttinen

Työryhmä ehdottaa, että postia tarvitsisi jakaa vain kolmena päivänä viikossa vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteerityöryhmä ehdottaa kolmipäiväistä jakeluvelvoitetta, sillä postin määrän vähenemisen vuoksi ei ole enää tarvetta viisipäiväiseen jakeluun. 

Suomessa jaettavan kirjepostin määrä on vähentynyt muun muassa siksi, että maa on digitalisaation kärjessä. Kotitaloudet saavat postimerkillä varustettuja kirjeitä keskimäärin joka kolmas viikko. 

Työryhmän mukaan jakelupäivien vähentämisellä on hyvin suuri merkitys kustannustehokkaan jakelun turvaamisessa. 

Työryhmän mukaan samaan aikaan tulisi ottaa käyttöön määräaikainen haja-asutusalueiden tiedonvälitystuki, jolla turvattaisiin viisipäiväinen sanomalehtien jakelu haja-asutusalueilla. Työryhmä ehdottaa tukea aleuille, joissa ei ole tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua. 

Ehdotettu tuki olisi kooltaan vuosittain noin 10–15 miljoonaa euroa. 

– Niin kauan kuin paperilehdellä on riittävää kysyntää, tulee viisipäiväinen sanomalehtien jakelu turvata määräaikaisella tuella haja-asutusalueilla, perustellaan työryhmän tiedotteessa. 

Tuen ja jakelun vähentämisen työryhmä ehdottaa, että yleispalvelun nykyisestä kilpailutusvelvoitteesta luovuttaisiin toimimattomana ja postidatan avaamista selvitettäisiin tietoturvaa vaarantamatta. Lisäksi ryhmän mukaan lokerikkojakeluun siirtyminen nykyistä laajemmin tehostaisi toimintaa.