Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Posti
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus jyrähtää postilain valmisteluun: Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei tule heikentää

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton maa­kun­ta­hal­li­tus jy­räh­tää pos­ti­lain val­mis­te­luun: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää

19.10.2022 09:28
Postin uudet toimet iskevät pahiten paikallislehtiin: jakeluhinnat nousevat, peittojakelut loppuvat – "Mikäli joltain paikkakunnalta loppuu oma lehti, alue jää väistämättä vähän varjoon"
Lukijalta

Postin uudet toimet iskevät pahiten pai­kal­lis­leh­tiin: ja­ke­lu­hin­nat nou­se­vat, peit­to­ja­ke­lut lop­pu­vat – "Mikäli joltain paik­ka­kun­nal­ta loppuu oma lehti, alue jää väis­tä­mät­tä vähän var­joon"

02.10.2022 04:00 3
Pääkirjoitus: On ymmärrettävää, että postin jakelupäivät vähenevät kolmeen – niiden on kuitenkin oltava samat joka viikko
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On ym­mär­ret­tä­vää, että postin ja­ke­lu­päi­vät vä­he­ne­vät kolmeen – niiden on kui­ten­kin oltava samat joka viikko

07.01.2022 11:19 2
Tilaajille
Posti muistuttaa: Joulutervehdykset ulkomaille kannattaa lähettää hyvissä ajoin

Posti muis­tut­taa: Jou­lu­ter­veh­dyk­set ul­ko­mail­le kan­nat­taa lä­het­tää hyvissä ajoin

03.11.2021 20:07
Koillissanomien ilmestymispäivä muuttuu huhtikuussa: ”Olen oikein iloinen, kun voimme nyt kertoa, että pyyntönne on kuultu ja viikon kolmas ilmestymispäivä siirtyy torstailta perjantaille”

Koil­lis­sa­no­mien il­mes­ty­mis­päi­vä muuttuu huh­ti­kuus­sa: ”Olen oikein iloi­nen, kun voimme nyt kertoa, että pyyn­tön­ne on kuultu ja viikon kolmas il­mes­ty­mis­päi­vä siirtyy tors­tail­ta per­jan­tail­le”

02.11.2021 15:00 3
Tilaajille
Posti aloitti yt-neuvottelut Rovaniemellä ja Kuusamossa – lajittelu siirtynee Ouluun

Posti aloitti yt-neu­vot­te­lut Ro­va­nie­mel­lä ja Kuu­sa­mos­sa – ­la­jit­te­lu siir­ty­nee Ouluun

01.11.2021 17:12
Tilaajille
Posti ennustaa ennätyksellistä pakettisesonkia: Yli sadalla paikkakunnalla käynnistyvät lauantaitoimitukset – Taivalkoski mukana, Pudasjärvi ei

Posti en­nus­taa en­nä­tyk­sel­lis­tä pa­ket­ti­se­son­kia: Yli sadalla paik­ka­kun­nal­la käyn­nis­ty­vät lauan­tai­toi­mi­tuk­set – ­Tai­val­kos­ki mukana, Pu­das­jär­vi ei

29.09.2021 13:16
Tullattavia paketteja tulee heinäkuusta lähtien miljoonittain lisää, ja nettiostajan kannattaa varautua siihen jo nyt – "Kaikki ei välttämättä mene niin kuin Strömsössä"

Tul­lat­ta­via pa­ket­te­ja tulee hei­nä­kuus­ta lähtien mil­joo­nit­tain lisää, ja net­tios­ta­jan kan­nat­taa va­rau­tua siihen jo nyt – "Kaikki ei vält­tä­mät­tä mene niin kuin Ström­sös­sä"

29.05.2021 14:07
Tilaajille
Joulupukin pääposti Rovaniemellä suljetaan huhtikuun lopussa – Uudelleen avaamisesta ei tietoa, sillä kävijät hupenivat täysin

Jou­lu­pu­kin pää­pos­ti Ro­va­nie­mel­lä sul­je­taan huh­ti­kuun lopussa – Uu­del­leen avaa­mi­ses­ta ei tietoa, sillä kävijät hu­pe­ni­vat täysin

23.03.2021 18:33
Tilaajille
Joulukortit voi postittaa edullisemmin 14. joulukuuta mennessä

Jou­lu­kor­tit voi pos­tit­taa edul­li­sem­min 14. jou­lu­kuu­ta men­nes­sä

25.11.2020 10:30
Oulun poliisi sai jälleen useita ilmoituksia Postin nimissä tehdyistä huijausviesteistä

Oulun poliisi sai jälleen useita il­moi­tuk­sia Postin nimissä teh­dyis­tä hui­jaus­vies­teis­tä

22.09.2020 11:00 1
Tilaajille
Postin nimissä lähetelty taas huijausviestejä, joissa uhria houkutellaan "syötillä" – aidon näköisillä viesteillä kalastellaan pankkitietoja

Postin nimissä lä­he­tel­ty taas hui­jaus­vies­te­jä, joissa uhria hou­ku­tel­laan "syö­til­lä" – aidon nä­köi­sil­lä vies­teil­lä ka­las­tel­laan pank­ki­tie­to­ja

16.09.2020 17:30
Työryhmä ehdottaa, että postia jaettaisiin enää kolmena päivänä viikossa

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, että postia jaet­tai­siin enää kolmena päivänä vii­kos­sa

26.08.2020 10:15
Posti jatkaa perjantain kirjeiden jakamista torstaisin – taustalla vähentynyt jaettavan postin määrä

Posti jatkaa per­jan­tain kir­jei­den ja­ka­mis­ta tors­tai­sin – taus­tal­la vä­hen­ty­nyt jaet­ta­van postin määrä

18.08.2020 09:14
Suomen kaunein postimerkki on valittu - nostalgiset kesämuistot sykähdyttivät suomalaisia

Suomen kaunein pos­ti­merk­ki on valittu - nos­tal­gi­set ke­sä­muis­tot sy­käh­dyt­ti­vät suo­ma­lai­sia

18.02.2020 09:47
Postipaketin saa edelleenkin ajokortilla – henkilöllisyystodistusta tarvitaan vain esimerkiksi pankkitunnuksia hankkiessa

Pos­ti­pa­ke­tin saa edel­leen­kin ajo­kor­til­la – hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta tar­vi­taan vain esi­mer­kik­si pank­ki­tun­nuk­sia hank­kies­sa

17.01.2019 00:00
Valtio ajaa alas palveluitaan – nyt maksimoidaan Postin voittoja maaseudun kustannuksella
Kolumni

Valtio ajaa alas pal­ve­lui­taan – nyt mak­si­moi­daan Postin voit­to­ja maa­seu­dun kus­tan­nuk­sel­la

14.01.2019 11:05
Posiolla lehdet päiväjakelussa maanantaina

Po­siol­la lehdet päi­vä­ja­ke­lus­sa maa­nan­tai­na

04.01.2019 13:00
Kirjepostin jakelijoita on Postin lisäksi jo useita – Tänä vuonna jo 100 000 "väärin jaettua", olisi pitänyt palauttaa jakelijalle: Se taas olisi pitänyt itse selvittää kryptisestä kirjainyhdistelmästä

Kir­je­pos­tin ja­ke­li­joi­ta on Postin lisäksi jo useita – Tänä vuonna jo 100 000 "väärin jaet­tua", olisi pitänyt pa­laut­taa ja­ke­li­jal­le: Se taas olisi pitänyt itse sel­vit­tää kryp­ti­ses­tä kir­jai­nyh­dis­tel­mäs­tä

02.10.2018 09:00
Posiolla on sattunut postisekaannuksia – ovatko postilaatikkojen numerot ja kirjaimet jiirissä?

Po­siol­la on sat­tu­nut pos­ti­se­kaan­nuk­sia – ovatko pos­ti­laa­tik­ko­jen numerot ja kir­jai­met jii­ris­sä?

08.03.2018 05:00