Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Poh­jois-Poh­jan­maan liiton maa­kun­ta­hal­li­tus jy­räh­tää pos­ti­lain val­mis­te­luun: Pai­kal­lis­leh­tien toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää

"Suomessa on laadukas ja elinvoimainen lehdistö, jonka merkitys demokratialle ja tiedonkululle on mittaamattoman tärkeä."

Postin kaavailemat jakelumuutokset ja postilain uudistuksen valuvirheet ovat aiheuttaneet huolta Pohjois-Pohjanmaan liitossa.
Postin kaavailemat jakelumuutokset ja postilain uudistuksen valuvirheet ovat aiheuttaneet huolta Pohjois-Pohjanmaan liitossa.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Medialla on keskeinen tehtävä yhteiskunnallisten asioiden tiedonvälittäjänä ja päätöksenteon seuraajana, huomauttaa Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus.

– Demokratian toteutuminen, vireillä olevien asioiden viestiminen, ihmisten osallistuminen sekä juurtuminen osaksi yhteisöjään tapahtuu paikallisen median avulla. Median moniäänisyyden ja suomalaisen lehdistön tulevaisuuden kannalta sanomalehtien jakelun turvaaminen on tiedonvälityksen kannalta ehdottoman tärkeää. Kansalaisilla on oikeus monipuoliseen, moniääniseen ja luotettavan tietoon, tuoreessa kannanotossa todetaan.

Kannanotto liittyy postilain uudistukseen, josta suomalaiset paikallislehdet ovat kantaneet huolta. Vuoden 2023 alusta Suomessa siirryttäisiin kolmipäiväiseen postin jakeluun ja keräilyyn. Samalla otettaisiin käyttöön määräaikainen jakelutuki, joka kohdistuu sanomalehtien viisipäiväiseen jakeluun harvaan asutuilla alueilla.

– Suomessa on laadukas ja elinvoimainen lehdistö, jonka merkitys demokratialle ja tiedonkululle on mittaamattoman tärkeä. Valtion tulee tukea kansalaisten oikeutta saada painettuja lehtiä ajantasaisesti ja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta, maakuntahallitus lausuu.

Hallituksen esityksessä jakelutuen piirissä olisi kuitenkin vain vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien jakelu. Tämä asettaa jo muutenkin haastavassa tilanteessa olevat 1- ja 2-päiväiset paikallislehdet ja kaupunkilehdet epätasa-arvoiseen asemaan.

"Suurin osa paikallislehdistä ilmestyy kalleimmalla hintavyöhykkeellä. Juuri näiden lehtien ilmestymistahti on harventunut viime vuosina 1–2 kertaan viikossa."

Pohjois-Pohjanmaan liitto on hereillä myös muista kaavailluista muutoksista. Lainsäädännöllisten suunnitelmien lisäksi harvoin ilmestyvien paikallis- ja kaupunkilehtien näkymiä varjostaa Postin ensi vuoden alussa voimaantulevat tuotemuutokset sekä siirtyminen vuoropäiväjakeluun.

– Posti on jakelutukeen vedoten ilmoittautunut ottavansa käyttöön perusjakelussa jaettaville lehdille aluehinnoittelun, jossa Suomi jaetaan kolmeen hintavyöhykkeeseen jakelukustannusten mukaan. Suurin osa paikallislehdistä ilmestyy kalleimmalla hintavyöhykkeellä. Juuri näiden lehtien ilmestymistahti on harventunut viime vuosina 1–2 kertaan viikossa. Vuoropäiväjakelu puolestaan voi viivästyttää lehden ilmestymistä useammalla päivällä, kannanotossa todetaan.

Maakuntahallitus huomauttaa, että vaikka sanomalehtien julkaisijat ovat kehittäneet palveluitaan ja tuoneet perinteisen painetun lehden rinnalle digitaalisia sisältöjä, paperisella sanomalehdellä on vielä pitkään merkittävä yleisö. Digitalisaatiota hidastaa myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien puuttuminen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen viranomais- ja kehittämistehtävät, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.