Kolumni
Tilaajille

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: "Eh­do­kas­han­kin­ta takkuaa ja eri­tyi­ses­ti naisia on vai­keam­pi saada eh­dok­kaik­si – he kokevat myös vi­ha­pu­het­ta miehiä enem­män"

Puolueiden järjestöväellä on meneillään kiriviikot etsiessään ehdokkaita kuntavaaleihin.

Omasta näkökulmasta katsottuna ehdokashankintatyö on ollut aikaisempaa takkuisempaa.