Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Luonnonsuojelu: Hal­li­tus sopi isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille – Kuu­sa­mos­ta mukana Ki­vi­jär­vi ja Tai­val­kos­kel­ta kolme koh­det­ta

Toimittajalta: Ruka vetää per­hei­tä puo­leen­sa – Tämän ajan ilmiö on myös mo­ni­paik­kai­suus

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Van­hus­ten­hoi­don taso var­mis­te­taan lää­kä­ri­kier­roil­la – Laut­ta­lam­men yk­sik­köön on tulossa tar­kas­tus

Tyyne Kortesalmi viihtyy erittäin hyvin Coronarian Kotikylä Kotirannan yksikössä.  Kuvassa Tyynen kanssa palveluesimies Irmeli Uutela.
-
Kuva: Mikko Halvari

Kohu yksityisten hoitolaitosten ympärillä velloo voimakkaana. Tilanne Koillismaalla on pääosin hyvä, mutta kohun keskellä olevasta Esperin Lauttalammen yksiköstä tulee Kuusamossakin eniten kanteluita.

Taivalkoski järjestää itse palveluasumisen lukuun ottamatta mielenterveyskuntoutujien palveluasumista, jotka hoitaa Coronaria Sinikello. Coronaria myytiin alkuviikosta ruotsalaiselle Humana-hoivakonsernille.

– Meillä valvonta ja raportointi pelaavat. Pienellä paikkakunnalla ongelmia ei helposti synnykään, koska asiakaspalaute saadaan suoraan ja tieto kulkee ilman byrokratiaa, Taivalkosken sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Taivalkoski kertoo.

Kuusamossa ikäihmisten tehostettuja laitoshoitopaikkoja on perusturvajohtaja Markku Kipinän mukaan 160, joista yksityiset toimijat tuottavat 130.

– Kehitysvammaisten palveluyksiköistä noin puolet tuottaa yksityiset toimijat, päihde- ja mielenterveyspalvelujen tehostettu hoito ostetaan kokonaan yksityisiltä.

Yksityisiä palvelujentuottajia Kuusamossa ovat Coronaria, Attendo, Esperi ja Koillismaan Palveluyhdistys Seviset. Palvelut ostetaan pääosin asiakasseteleillä.

Kipinä kertoo, että Kuusamossa sekä yksityisille että julkisille palveluntuottajille on asetettu täysin samat vaatimukset.

– Kun tehostetussa palveluasumisessa ehdoton minimi on 0,5 hoitajaa yhtä asukasta kohden, niin Kuusamossa vastaava luku on 0,6 hoitajaa.

Valvonta on Kuusamossa systemaattista eli tarkastuksia tehdään vähintään kerran vuodessa ja aina, kun huomauttamista tai valituksia tulee.

Valvovia viranomaisia on kaksi eli kunnat ja Aluehallintovirasto (AVI), joka myöntää toimiluvat kaikille palvelujen tuottajille. Molemmilla on hieman erilaiset valvontakriteerit, koska esimerkiksi Kuusamolla on tiukemmat vaatimukset palvelutuottajille kuin AVI:lla.

Kipinän mukaan laitoshoidon ongelmat on Kuusamossa tiedostettu jo ajat sitten, ne on pyritty ennakoimaan vahvistamalla sairaanhoidon roolitusta ja panostamalla geriatriseen hoitoon.

– Kuusamossa geriatri kiertää noin kerran kuukaudessa kaikissa vanhusten hoitolaitoksissa. Läheskään jokaisessa kunnassa tällaista palvelua ei ole.

Kuusamossa valituksia hoidon tasosta tulee Kipinän mukaan harvoin, ei edes kerran kuukaudessa.

Hän myöntää, että eniten ongelmia on täälläkin juuri Esperin Lauttalammen yksikössä ja silloin kysymys on ollut henkilöstön asioista.

– Olemme nyt keskittyneet henkilöstön integraatioon ja tulemme kehittämään toimintaa edelleen, Esperi Caren aluejohtajan Pia Panhelaisen sanoo.

Toiset yksityiset palvelujentuottajat ovat tulleet Kuusamoon kilpailutuksen myötä, mutta Esperi rakensi hoitolaitoksensa neuvottelematta kaupungin kanssa ja kartoittamatta kunnolla Kuusamon alueen tarpeita.

Tästä syystä tilat olivat pitkään vajaakäytöllä ja asukkaita on myöhemmin siirretty Lauttalampeen yrityskauppojen myötä.

– Jo ennen nyt syntynyttä kohua olimme sopineet Aluehallintoviraston kanssa ensi kuussa Lauttalammen yksikössä suoritettavasta tarkastuskäynnistä, Kipinä toteaa.

Geriatri kiertää kaikissa vanhusten hoitolaitoksissa.
Taivalkoski järjestää itse palveluasumisen, lukuunottamatta mielenterveys-kuntoutujioen palveluasumista, josta vastaa Coranaria.