Vuonna 1958 Kuu­sa­moa ra­vis­te­li skan­daa­li, kun kaksi kir­kon­mies­tä tuo­mit­tiin kes­ki­näi­ses­tä suh­tees­ta – Toinen tuo­mit­tiin myös lasten sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

-
”Oikeus katsoi toteennäytetyksi, että pastori Eero Kansanen oli syyllistynyt sukupuoliyhteyden harjoittamiseen yhdeksän samaa sukupuolta olevan kanssa, joista eräs oli ollut alle 15-vuotias ja eräs toinen hänen rippikoululaisensa. Kansanen tuomittiin kustakin tapauksesta erikseen ja kun tuomiot yhdistettiin, tuli hänen kärsittäväkseen 3 vuotta 5 kuukautta kuritushuonetta, jota paitsi hänet tuomittiin pantavaksi papinviralta.”
”Kirkkoherra Antti Poukkula tuomittiin sukupuoliyhteyden harjoittamisesta toisen samaa sukupuolta olevan henkilön – pastori Kansanen – kanssa 4 kuukaudeksi vankeuteen.”

5. heinäkuuta 1958 ilmestynyt Koillissanomat hätkähdytti niin Kuusamoa kuin koko Suomea. Etusivun uutinen kihlakunnanoikeuden päätöksestä kertoi, miten Kuusamon kirkkoherra Antti Poukkula ja Käylän rajaseutupastori Eero Kansanen tuomittiin ”haureuden harjoittamisesta samaa sukupuolta olevan kanssa”.

Kansanen tuomittiin myös useista muista ”haureuden harjoittamisista”, joista osa kohdistui nuoriin miehiin ja alaikäisiin. Oikeuden pöytäkirjat vuodelta 1958 eivät kerro tarkemmin, millaisia teot olivat. Kyseistä tapausta koskevat oikeudenkäyntiasiakirjat ovat puolestaan edelleen salaisia päätöstä lukuun ottamatta.

Myös Poukkulaa syytettiin alaikäiseen kajoamisesta, mutta hänen kohdallaan kihlakunnanoikeus katsoi syytökset perusteettomiksi.

– Tapaus oli todella suuri skandaali, tietää Kuusamon historiaan laajasti perehtynyt Wesa Rinne.

Nykyajassa homoseksuaalisuus ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö käsitetään eri asioiksi, mutta vielä 1950-luvulla ne niputettiin yhteen.

– Haureuden harjoittaminen samaa sukupuolta olevan kanssa ja alaikäisiin kohdistuvat teot olivat samassa rikoslain pykälässä, 20, mutta eri momentteina, valottaa akatemiatutkija Antu Sorainen Helsingin yliopistosta.

Kollegiumtutkijana Turun yliopistossa työskentelevä Tuula Juvonen arvelee tämän vaikuttaneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ilmiönä.

– Voidaan kysyä, seurasiko tästä eriytymättömyydestä se, että aikuisilla miehillä oli ehkä helpommin suhteita lasten kanssa kuin todennäköisesti tänä päivänä olisi, pohtii Juvonen.