reportaasi
Karkkikoukussa ollut 35-vuotias Kaisa päätti, että on muutoksen aika: kuvatkin todistavat, kuinka olemus on nuutuneen sijaan muuttunut.

Kark­ki­kou­kus­sa ollut 35-vuo­tias Kaisa päätti, että on muu­tok­sen aika: ku­vat­kin to­dis­ta­vat, kuinka olemus on nuu­tu­neen sijaan muut­tu­nut.

12.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Kepeää kiekkoilua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kaukaloon muun muassa entisiä ja nykyisiä kuusamolaisia

Kepeää kiek­koi­lua joulun alla – Kinkku Cup kokosi kau­ka­loon muun muassa entisiä ja ny­kyi­siä kuu­sa­mo­lai­sia

05.01.2020 10:00 0
Tilaajille
Tuhannen ja yhden yön tarinasta tuli jännitysnäytelmä - kuusamolaiset rakensivat maailman suurinta laskettelukeskusta 41 vuotta sitten ja pakenivat sisällissotaa viimeisellä lennolla

Tu­han­nen ja yhden yön ta­ri­nas­ta tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä - kuu­sa­mo­lai­set ra­ken­si­vat maail­man suu­rin­ta las­ket­te­lu­kes­kus­ta 41 vuotta sitten ja pa­ke­ni­vat si­säl­lis­so­taa vii­mei­sel­lä len­nol­la

29.12.2019 09:00 0
Onko tässä Linnan juhlien puhutuin asukokonaisuus? - Taivalkoskelaislähtöinen siivousalan yrittäjä Saana Tynin asu on tehty mopeista ja siivousliinoista

Onko tässä Linnan juhlien pu­hu­tuin asu­ko­ko­nai­suus? - Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­nen sii­vous­alan yrit­tä­jä Saana Tynin asu on tehty mo­peis­ta ja sii­vous­lii­nois­ta

06.12.2019 15:00 0
"Rakas Suomi, suurin huolenaiheeni on, että jonain päivänä rauhamme rikkoutuu" - Seitsemän koillismaalaista kirjoitti kirjeen juhlivalle kotimaalle: Lue mikä huolestuttaa 14-vuotiasta ja mistä 70-vuotias on kiitollinen

"Rakas Suomi, suurin huo­len­ai­hee­ni on, että jonain päivänä rau­ham­me rik­kou­tuu" - Seit­se­män koil­lis­maa­lais­ta kir­joit­ti kirjeen juh­li­val­le ko­ti­maal­le: Lue mikä huo­les­tut­taa 14-vuo­tias­ta ja mistä 70-vuo­tias on kii­tol­li­nen

06.12.2019 09:00 0
Kuusamossa aivan uusi tapa juhlia itsenäisyyspäivää – katso tästä Koillismaan juhlat ja aikataulut

Kuu­sa­mos­sa aivan uusi tapa juhlia it­se­näi­syys­päi­vää – katso tästä Koil­lis­maan juhlat ja ai­ka­tau­lut

06.12.2019 05:00 0
Rasmus pukeutuu Olle-nalleksi ja valmistautuu opastamaan maailmancupin kisakävijöitä – opiskelijat kuvaavat myös promovideoita someen: "Varta vasten on hankittu lämpimät kengät"

Rasmus pu­keu­tuu Ol­le-nal­lek­si ja val­mis­tau­tuu opas­ta­maan maail­man­cu­pin ki­sa­kä­vi­jöi­tä – opis­ke­li­jat ku­vaa­vat myös pro­mo­vi­deoi­ta someen: "Varta vasten on han­kit­tu läm­pi­mät kengät"

27.11.2019 11:00 0
Tähän ei moni poika kykene – Valtakari työstää pikkutarkkoja tikkuaskin kokoisia puuhahmoja

Tähän ei moni poika kykene – Val­ta­ka­ri työstää pik­ku­tark­ko­ja tik­ku­as­kin ko­koi­sia puu­hah­mo­ja

17.11.2019 14:00 0
Teuvo Nevala lähti 50 vuotta sitten Kuusamosta Ruotsiin tehdastyöhön: "En osannut sanaakaan ruotsia, mutta olisin päässyt heti iltavuoroon" - Hänen ja muutaman muun tarina kuullaan Kuusamo-opistolla viikonloppuna

Teuvo Nevala lähti 50 vuotta sitten Kuu­sa­mos­ta Ruot­siin teh­das­työ­hön: "En osannut sa­naa­kaan ruot­sia, mutta olisin päässyt heti il­ta­vuo­roon" - Hänen ja muu­ta­man muun tarina kuul­laan Kuu­sa­mo-opis­tol­la vii­kon­lop­pu­na

15.11.2019 15:00 0
Tähtiin tankoa tanssien – Kuusamon Tankotanssijat monipuolistaa paikkakunnan lajivalikoimaa

Tähtiin tankoa tans­sien – Kuu­sa­mon Tan­ko­tans­si­jat mo­ni­puo­lis­taa paik­ka­kun­nan la­ji­va­li­koi­maa

09.11.2019 10:00 0
Koillismaa on rikasta lintualuetta – Lintukuvausta harrastava posiolainen Pirkko Mäkelä: "Kuvaamalla keskittyy eri asioihin, kuin jos ei kuvaisi"

Koil­lis­maa on rikasta lin­tu­aluet­ta – Lin­tu­ku­vaus­ta har­ras­ta­va po­sio­lai­nen Pirkko Mäkelä: "Ku­vaa­mal­la kes­kit­tyy eri asioi­hin, kuin jos ei ku­vai­si"

02.11.2019 10:00 0
Tilaajille
Lomafiiliksissä aamusta aina yön pikkutunneille asti – Zonessa pistetään burgerit poskeen ja jalalla koreasti: "Kaikki tietävät, että täällä tanssitaan pöydillä"

Lo­ma­fii­lik­sis­sä aamusta aina yön pik­ku­tun­neil­le asti – Zonessa pis­te­tään bur­ge­rit poskeen ja jalalla ko­reas­ti: "Kaikki tie­tä­vät, että täällä tans­si­taan pöy­dil­lä"

19.10.2019 17:30 0
Ikivanha taival johtaa Palotunturiin – nyt voi tulla autolta parin kilometrin mittaista merkittyä polkua pitkin

Iki­van­ha taival johtaa Pa­lo­tun­tu­riin – nyt voi tulla autolta parin ki­lo­met­rin mit­tais­ta mer­kit­tyä polkua pitkin

05.10.2019 10:00 0
Törmästen perunateatteri – Kuusamon Riekissä, Terttu ja Teppo Törmäsen pelloilla, kasvaa 305 eri perunalajiketta

Tör­mäs­ten pe­ru­na­teat­te­ri – Kuu­sa­mon Rie­kis­sä, Terttu ja Teppo Tör­mä­sen pel­loil­la, kasvaa 305 eri pe­ru­na­la­ji­ket­ta

15.09.2019 10:00 0
Tuomipirtille kuuluu hyvää - vanhasta savottakämpästä valmistui koti ja ateljee 35 vuotta sitten

Tuo­mi­pir­til­le kuuluu hyvää - van­has­ta sa­vot­ta­käm­päs­tä val­mis­tui koti ja ateljee 35 vuotta sitten

30.08.2019 11:55 0
Juuma vei Philippe Boucherin sydämen, sittemmin hän on tuonut Kuusamoon satoja ihmisiä – Michaëlille ja Lealle valokuvaralli on häämatka

Juuma vei Phi­lip­pe Bouc­he­rin sy­dä­men, sit­tem­min hän on tuonut Kuu­sa­moon satoja ihmisiä – Mic­haë­lil­le ja Lealle va­lo­ku­va­ral­li on hää­mat­ka

24.08.2019 10:00 0
Päänauhan saadessaan tyttö hyppäsi tasajalkaa: "Jes, mulla on kokonainen puku!" – kansallispuvut kasvattavat suosiotaan ja Ea Kallunki odottaa, milloin saa pukea omansa seuraavan kerran

Pää­nau­han saa­des­saan tyttö hyppäsi ta­sa­jal­kaa: "Jes, mulla on ko­ko­nai­nen puku!" – kan­sal­lis­pu­vut kas­vat­ta­vat suo­sio­taan ja Ea Kal­lun­ki odot­taa, milloin saa pukea omansa seu­raa­van kerran

17.08.2019 10:00 0
Viisi cowboyta ratsastaa, aavaa preeriaa – märkäkorva hevosen selässä siirtyy toiseen aikaan ja paikkaan

Viisi cow­boy­ta rat­sas­taa, aavaa pree­riaa – mär­kä­kor­va hevosen selässä siirtyy toiseen aikaan ja paik­kaan

11.08.2019 09:00 0
Irja päätti ostaa Lohirannan koulun parikymmentä vuotta sitten, jotta sen elämä säilyisi: "Tämä on rakas harrastus, kaikki minun ulkomaanmatkat"

Irja päätti ostaa Lo­hi­ran­nan koulun pa­ri­kym­men­tä vuotta sitten, jotta sen elämä säi­lyi­si: "Tämä on rakas har­ras­tus, kaikki minun ul­ko­maan­mat­kat"

10.08.2019 09:00 0
"Toivoin pääseväni sinne vielä joskus" - Aaro A. Nuutisen jäljillä Riisitunturin takana

"Toi­voin pää­se­vä­ni sinne vielä joskus" - Aaro A. Nuu­ti­sen jäl­jil­lä Rii­si­tun­tu­rin takana

26.07.2019 09:05 0