Yleis­ka­las­tus­oi­keu­det laa­je­ne­vat Hos­sas­sa vuo­den­vaih­tees­sa – muutos kir­jat­tiin lakiin kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­vai­hees­sa

Hossan Ala-Valkeainen, Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen siirtyvät ensi vuoden alusta lähtien yleiskalastusoikeuksien piiriin, eikä niissä kalastamiseen enää vaadita vapalupaa.

Hossan kansallispuisto on tunnettu Värikalliostaan.
Hossan kansallispuisto on tunnettu Värikalliostaan.
Kuva: Teija Soini

Hossan Ala-Valkeainen, Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen siirtyvät  ensi vuoden alusta lähtien yleiskalastusoikeuksien piiriin, eikä niissä kalastamiseen enää vaadita vapalupaa.

Vuodenvaihteen jälkeen viehekalastukseen näillä  järvillä vaaditaan edelleen valtion kalastonhoitomaksu, mutta ei enää Metsähallituksen vapalupaa.

Muutos vaikuttaa sallittujen vapojen määrään, sillä kalastonhoitomaksu oikeuttaa ainoastaan yhden vavan käyttämiseen.

Kalastonhoitomaksua ei tarvitse, jos on alle 18-vuotias, yli 65-vuotias tai onkii tai pilkkii. Tällöin kalastaminen on kokonaan maksutonta.

— Laki Hossan kansallispuistosta säätelee kalastamista kansallispuiston alueella vesistökohtaisesti. Vuodenvaihteessa voimaan astuva muutos kirjattiin lakiin kansallispuiston perustamisvaiheessa. Ala- ja Keski-Valkeainen, Pitkä-Hoilua-Kokalmus ja Kirkasvetinen poistuvat vapalupa-alueesta ja myös kalanistutukset niihin päättyvät, eräsuunnittelija Pasi Korhonen Metsähallituksesta kertoo.

Metsähallituksen vapalupa vaaditaan edelleen viehekalastukseen Umpi-Valkeaisessa, Iso-Valkeaisessa, kansallispuiston virtavesissä sekä puiston ulkopuolella sijaitsevissa Huosilammessa, Keihäslammessa ja Hossanjoessa.

Kalanistutuksia kansallispuiston alueelle tehdään jatkossa vain Umpi- ja Iso-Valkeaiseen, joihin istutetaan taimenen ja harjuksen poikasia.

Kansallispuiston ulkopuolella sijaitseviin Huosi- ja Keihäslampeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta läpi vuoden. Hossanjokeen istutetaan kesäisin pyyntimitan täyttävää taimenta.