Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ys­tä­vä­pii­ris­sä yk­si­näi­syys lie­vit­tyy – uusi ikä­ih­mis­ten ryhmä käyn­nis­tyy Kuu­sa­mos­sa mar­ras­kuus­sa

Punainen lanka kiertää Ystäväpiiri-ryhmissä puhujalta toiselle. Syntyvästä ystävyyden ja luottamuksen verkosta ikäihminen saa voimaantumisen kokemuksia, kertovat Kuusamon vanhustyössä työskentelevät Ystäväpiiri-ohjaajat Sanna-Kaisa Nurmi (oik.), Pirjo Karjalainen, Tuula Lähteenlahti sekä Arja Riekki.
Punainen lanka kiertää Ystäväpiiri-ryhmissä puhujalta toiselle. Syntyvästä ystävyyden ja luottamuksen verkosta ikäihminen saa voimaantumisen kokemuksia, kertovat Kuusamon vanhustyössä työskentelevät Ystäväpiiri-ohjaajat Sanna-Kaisa Nurmi (oik.), Pirjo Karjalainen, Tuula Lähteenlahti sekä Arja Riekki.
Kuva: Mikko Halvari

Yksinäisyys on asia, joka koskettaa yhä useampaa ihmistä ja josta etenkin ikäihmiset kärsivät. Noin kolmannes iäkkäistä ihmisistä kärsii yksinäisyydestä, joka on lähes aina kielteinen ja hyvinvointia heikentävä kokemus.

– Nykyään kyläillään toisten luona vain harvoin. Vanhukset kokevat yksinäisyydestä johtuvaa turvattomuuden tunnetta ja yksinäisyys suorastaan sairastuttaa. Mieli menee matalaksi, ei tule lähdettyä kotoa ulos entiseen malliin, tulee masennusta, kivut lisääntyvät ja tulee sairaalakierrettä, kertoo Kuusamon Päivätoimintakeskus Porkkapirtin ohjaaja Sanna-Kaisa Nurmi.

Ystäväpiiri-ryhmät tarjoavat mahdollisuuden uusien ystävien löytämiseen ja mukavaan tekemiseen yksinäisyyttä kokeville ikääntyneille ihmisille.

Kuusamossa on käynnistymässä marraskuun alussa uusi Ystäväpiiri-ryhmä, johon haetaan parhaillaan osallistujia.

Ryhmä on suunnattu kotona asuville, yksinäisyyttä kokeville yli 65-vuotiaille. Viikoittaiset kokoontumiset rohkaisevat lähtemään kotoa liikkeelle, tapaamaan uusia ihmisiä ja löytämään virikkeitä elämään.

Ystäväpiiri-ryhmiä ohjaavat Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-koulutuksen suorittaneet ohjaajat. Kuusamon kaupungin vanhustyössä koulutuksen on suorittanut neljä työntekijää.

Marraskuussa alkavan ryhmän ohjaajina toimivat Sanna-Kaisa Nurmi sekä Arja Riekki. Toinen ryhmä on tarkoitus pistää pystyyn ensi keväänä ja sitä ohjaavat Pirjo Karjalainen ja Tuula Lähteenlahti.

– Toiveena on, että ikäihmiset rohkaistuisivat lähtemään mukaan matalalla kynnyksellä. Tiedämme, että Kuusamossakin muun muassa taajaman ulkopuolella asuu paljon yksinäisiä vanhuksia ja heidät haluamme mukaan toimintaan, Karjalainen rohkaisee.

– Yksin asuvien ikäihmisten omaiset ja lähipiiri voivat myös vinkata, mikäli heistä tuntuu, että ystäväpiiritoiminta voisi olla sille omalle läheiselle paikallaan, Nurmi kertoo.

Suljettu Ystäväpiiri-ryhmä kokoontuu Porkkapirtillä 12 kertaa kolmen kuukauden ajan, ja siihen osallistuu korkeintaan kahdeksan henkilöä.

Ryhmien sisällöt suunnitellaan osallistujien toiveiden mukaan ja ryhmäläiset haastatellaan ennen ryhmätoiminnan aloittamista. Ryhmien tavoitteena on jatkaa kokoontumisia ja yhteydenpitoa itsenäisesti ohjatun kolmen kuukauden jakson jälkeen.

– Yhdessä suunnitellaan, että mitä olisi kiva porukalla tehdä. Voidaan käydä vaikka ulkona syömässä, kirjastossa, Rukalla, teatterissa tai mitä vaan esille nousee.

Ryhmän kantavana voimana ovat vertaistuki, huumori sekä jaetut yhteiset kokemukset ja keskustelut. Pieni ryhmä ja vakiintuneet osallistujat luovat turvallisuutta ja yhteishenkeä.

– Yksin ollessa puhuminenkin saattaa unohtua, kun ei ole ketään kenelle päivän aikana jutella. Ryhmässä meillä annetaan ääni ja puheenvuoro kaikille. Rohkaistaan puhumaan, mutta ei tietysti pakoteta. Punainen lankakerä kiertää ryhmäläisten kädestä toiseen ja näyttää, kenellä on kulloinkin puheenvuoro, Lähteenlahti sanoo.

Ensimmäiset ryhmät käynnistyivät Kuusamossa viime keväänä ja ne olivat osa ohjaajien koulutusta. Ensimmäisten ryhmien kokemukset olivat myönteiset.

– Sen oikein näki, kuinka ryhmäläisten olemus piristyi, kun heillä oli syy lähteä kodista yhteisiin viikoittaisiin tapaamisiin. Yksi toi runoja ryhmään luettavaksi ja tapaamisiin haluttiin leipoa piirakoita syötäviksi. Pienistä asioista elämään saa paljon sisältöä, Nurmi kertoo.

Ryhmäkokoontumisten ohella myös toimintakeskuksen palvelut ja toiminnot tulevat samalla tutuiksi.

– Moni ryhmäläinen on ollut yllättynyt, kuinka monipuolista, iloista ja vauhdikasta toimintaa meillä täällä on ja kuinka tänne on kaikille avoimet ovet tulla ja osallistua.

Lisätietoja Kuusamon ystäväpiiri-toiminnasta saa Sanna-Kaisa Nurmelta Toimintakeskus Porkkapirtiltä.

Valtakunnallista Ystäväpiiri-toimintaa on kehitetty Vanhustyön keskusliitossa kahdentoista vuoden ajan. Tutkitusti vaikuttava ja voimaantumista tukeva ryhmätoimintamalli on levinnyt ympäri Suomen ja Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut tähän mennessä yli 9 000 iäkästä ihmistä.

Ystäväpiiri-ryhmiin osallistuneet iäkkäät ihmiset ovat kokeneet vertaistuen, kokemusten jakamisen, mukavan yhdessä tekemisen, hyvän yhteishengen ja huumorin olleen keskeisiä asioita toiminnassa.

Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu yli 900. Ystäväpiiri-mallia hyödynnetään muun muassa järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa: toimintaa toteutetaan vuosittain noin 40 paikkakunnalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Ystäväpiiri-toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Pienistä asioista elämään saa paljon sisältöä.