Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Yksinäisyys
150 jouluateriaa yksin aattoa viettäville Kuusamossa – Nuotan toiminnanohjaaja: "Epävarmuus tulevasta heijastunut monessa puhelussa"

150 jou­lu­ate­riaa yksin aattoa viet­tä­vil­le Kuu­sa­mos­sa – Nuotan toi­min­na­noh­jaa­ja: "E­pä­var­muus tu­le­vas­ta hei­jas­tu­nut monessa pu­he­lus­sa"

21.12.2022 10:31
Tilaajille
"Vaan olen minä vielä: olen tallella – Muistatteko minua?" Sopraano Päivi Nisulan ja kirjailija Tommi Kinnusen oopperassa kuuluu huoneeseensa lukitun dementoituneen Ainin ääni

"Vaan olen minä vielä: olen tal­lel­la – Muis­tat­te­ko minua?" Sop­raa­no Päivi Nisulan ja kir­jai­li­ja Tommi Kin­nu­sen oop­pe­ras­sa kuuluu huo­nee­seen­sa lukitun de­men­toi­tu­neen Ainin ääni

30.09.2022 10:00
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Suomessa asuu yli miljoona sinkkua, mutta millainen on sinkkujen Suomi?
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Suo­mes­sa asuu yli mil­joo­na sink­kua, mutta mil­lai­nen on sink­ku­jen Suomi?

05.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Yksin olemisessa on puolensa – On haitallista, jos se nähdään yksinäisyyden kanssa samana asiana
Kolumni

Yksin ole­mi­ses­sa on puo­len­sa – On hai­tal­lis­ta, jos se nähdään yk­si­näi­syy­den kanssa samana asiana

13.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Minne ovat hä­vin­neet en­ke­lit? – "Meidän on yhdessä luotava tilaa vä­lit­tä­mi­sel­le"

09.01.2022 04:00
Tilaajille
SPR:n paikallisosastot etsivät vapaaehtoisia ystävätoimintaan Taivalkoskella ja Pudasjärvellä: "Erityistaitoja ei tarvita"

SPR:n pai­kal­lis­osas­tot etsivät va­paa­eh­toi­sia ys­tä­vä­toi­min­taan Tai­val­kos­kel­la ja Pu­das­jär­vel­lä: "E­ri­tyis­tai­to­ja ei tar­vi­ta"

08.04.2021 04:00
Tilaajille
Ovikellon soitua monen silmät kostuivat liikutuksesta, kun yksin jouluaan viettäviä muistettiin henkilökohtaisella joulutervehdyksellä Kuusamossa – "Aivan ihanalta tuntuu, kun tulitte"

Ovi­kel­lon soitua monen silmät kos­tui­vat lii­ku­tuk­ses­ta, kun yksin jou­luaan viet­tä­viä muis­tet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la jou­lu­ter­veh­dyk­sel­lä Kuu­sa­mos­sa – "Aivan iha­nal­ta tuntuu, kun tu­lit­te"

24.12.2020 15:27 6
Tilaajille
Lähes sata yksin joulua viettävää saa Kuusamossa lahjoitetun aterian ja tervehdyksen aattona – Vapaaehtoiset vievät kotiovelle: ”Mukava, että saa tehdä aattona tällaista hyvää”

Lähes sata yksin joulua viet­tä­vää saa Kuu­sa­mos­sa lah­joi­te­tun aterian ja ter­veh­dyk­sen aattona – Va­paa­eh­toi­set vievät ko­tio­vel­le: ”Mu­ka­va, että saa tehdä aattona täl­lais­ta hyvää”

17.12.2020 12:00
Tilaajille
Vanhusseuralaispalvelut ovat rantautuneet Kuusamoon: "Tämä on positiivisen kehän työtä" – toinen palvelu yhdistää nuoret ja vanhukset, toinen eläkeikäiset ja vanhukset

Van­hus­seu­ra­lais­pal­ve­lut ovat ran­tau­tu­neet Kuu­sa­moon: "Tämä on po­si­tii­vi­sen kehän työtä" – toinen palvelu yh­dis­tää nuoret ja van­huk­set, toinen elä­ke­ikäi­set ja van­huk­set

31.08.2020 09:51
Tilaajille
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 14:24
Tilaajille
Tänä jouluna kenenkään ei tarvitse olla yksin – Yksin jouluaan viettävien tapahtuma ensimmäistä kertaa Kuusamosssa: "Haaste on siinä, että miten tavoitamme jouluaattoaan yksin viettävät"

Tänä jouluna ke­nen­kään ei tar­vit­se olla yksin – Yksin jou­luaan viet­tä­vien ta­pah­tu­ma en­sim­mäis­tä kertaa Kuu­sa­moss­sa: "Haaste on siinä, että miten ta­voi­tam­me jou­lu­aat­toaan yksin viet­tä­vät"

10.12.2018 12:00
Ystäväpiirissä yksinäisyys lievittyy – uusi ikäihmisten ryhmä käynnistyy Kuusamossa marraskuussa

Ys­tä­vä­pii­ris­sä yk­si­näi­syys lie­vit­tyy – uusi ikä­ih­mis­ten ryhmä käyn­nis­tyy Kuu­sa­mos­sa mar­ras­kuus­sa

17.10.2018 10:30
Millaiset hautajaiset saa vainaja, jolla ei ole omaisia? - 15 minuuttia ja maksettuja vieraita: ”Kyllä se koskettaa pappiakin”

Mil­lai­set hau­ta­jai­set saa vai­na­ja, jolla ei ole omai­sia? - 15 mi­nuut­tia ja mak­set­tu­ja vie­rai­ta: ”Kyllä se kos­ket­taa pap­pia­kin”

19.08.2018 10:30
Millaiset hautajaiset saa vainaja, jolla ei ole omaisia? - 15 minuuttia ja maksettuja vieraita: ”Kyllä se koskettaa pappiakin”

Mil­lai­set hau­ta­jai­set saa vai­na­ja, jolla ei ole omai­sia? - 15 mi­nuut­tia ja mak­set­tu­ja vie­rai­ta: ”Kyllä se kos­ket­taa pap­pia­kin”

19.08.2018 10:30
Alakerta: Mistä tunnet sä ystävän? - Verivalasta, sopimuksesta vai vapaaehtoisuudesta?
Kolumni

Ala­ker­ta: Mistä tunnet sä ys­tä­vän? - Ve­ri­va­las­ta, so­pi­muk­ses­ta vai va­paaeh­toi­suu­des­ta?

23.05.2018 05:00
Kuusamolaisen Einari Raatesalmen joulu ei eroa arjesta – Joulutoive: ”Joku keittäisi minulle keitot kotiin”

Kuu­sa­mo­lai­sen Einari Raa­te­sal­men joulu ei eroa arjesta – Jou­lu­toi­ve: ”Joku keit­täi­si minulle keitot kotiin”

24.12.2017 18:00