Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuolema
Älä puhu lapselle poisnukkumisesta, vaan kuolemasta – Elämän arvaamattomuuteen ei ketään tarvitse kuitenkaan valmistella

Älä puhu lap­sel­le pois­nuk­ku­mi­ses­ta, vaan kuo­le­mas­ta – E­lä­män ar­vaa­mat­to­muu­teen ei ketään tar­vit­se kui­ten­kaan val­mis­tel­la

04.11.2023 12:00
Tilaajille
Vainajien kuljetusten hankintapäätös Kuusamossa meni uusiksi – Heikkilän ostanut oululaisyritys sai urakan, kun koillismaalaiselta yritykseltä puuttui tarjouksesta liite

Vai­na­jien kul­je­tus­ten han­kin­ta­pää­tös Kuu­sa­mos­sa meni uusiksi – Heik­ki­län ostanut ou­lu­lais­yri­tys sai urakan, kun koil­lis­maa­lai­sel­ta yri­tyk­sel­tä puuttui tar­jouk­ses­ta liite

07.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Hannu Hautala jätti ison jäljen maailmaan
Pääkirjoitus

Hannu Hautala jätti ison jäljen maail­maan

21.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Luontokuvaaja Hannu Hautala on kuollut

Luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala on kuollut

20.07.2023 09:05 3
Tilaajille
Kuusamolainen menehtyi base-hyppyonnettomuudessa

Kuu­sa­mo­lai­nen me­neh­tyi ba­se-hyp­pyon­net­to­muu­des­sa

19.06.2023 11:31
Tilaajille
Viidestä seitsemään kiloa tuhkaa ja kymmenen kiloa tupakansytyttimiä – Oletko miettinyt, mitä sinusta jää jäljelle, kun viikate heilahtaa?
Kolumni

Vii­des­tä seit­se­mään kiloa tuhkaa ja kym­me­nen kiloa tu­pa­kan­sy­tyt­ti­miä – Oletko miet­ti­nyt, mitä sinusta jää jäl­jel­le, kun viikate hei­lah­taa?

03.05.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kuolema on läsnä myös juhlapyhinä – kun surulle antaa sen vaatiman tilan, helpottuu myös elämästä iloitseminen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuolema on läsnä myös juh­la­py­hi­nä – kun surulle antaa sen vaa­ti­man tilan, hel­pot­tuu myös elä­mäs­tä iloit­se­mi­nen

28.12.2022 04:00
Tilaajille
Asianajaja Matti Ervasti ei unohtanut rakkaintaan, runoja, ja nyt ne ovat kirjana  – "Tämä antaa minun läheisilleni minusta jotain enemmän"

Asian­aja­ja Matti Ervasti ei unoh­ta­nut rak­kain­taan, runoja, ja nyt ne ovat kirjana – "Tämä antaa minun lä­hei­sil­le­ni minusta jotain enem­män"

13.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Kuolleisuus on Koillismaalla kasvussa – Hautauksia on ollut Kuusamossa tänä kesänä jopa jokaisena arkipäivänä

Kuol­lei­suus on Koil­lis­maal­la kas­vus­sa – Hau­tauk­sia on ollut Kuu­sa­mos­sa tänä kesänä jopa jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä

15.08.2022 04:00
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

16.12.2020 17:00
Tilaajille
Onnettomuus vie metsästäjän hengen joka toinen vuosi – yhteistä nimittäjää ei ole, mutta huolimaton aseenkäyttö usein taustalla:  ”Asetta pitäisi käsitellä aina kuten se olisi ladattu”

On­net­to­muus vie met­säs­tä­jän hengen joka toinen vuosi – yh­teis­tä ni­mit­tä­jää ei ole, mutta huo­li­ma­ton aseen­käyt­tö usein taus­tal­la: ”Asetta pitäisi kä­si­tel­lä aina kuten se olisi la­dat­tu”

12.10.2020 12:10
Tilaajille
Siuko-Jussi on kuollut

Siu­ko-Jus­si on kuollut

02.10.2020 17:51 1
Kobe Bryant ei ollut lapsuuteni idoli

Kobe Bryant ei ollut lap­suu­te­ni idoli

29.01.2020 05:00
Toimittajalta: Kuolema herättää monenlaisia tunteita – Joskus kuulee järkyttäviä tarinoita siitä, että yksinään asuva ihminen on kuollut asuntoonsa, ja hänet on löydetty vasta jopa viikkojen jälkeen

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuolema he­rät­tää mo­nen­lai­sia tun­tei­ta – Joskus kuulee jär­kyt­tä­viä ta­ri­noi­ta siitä, että yk­si­nään asuva ihminen on kuollut asun­toon­sa, ja hänet on löy­det­ty vasta jopa viik­ko­jen jälkeen

13.01.2020 05:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Kuolema elämän peilinä – tiet­tä­väs­ti si­säl­lis­so­dan seu­rauk­se­na ei yk­si­kään tai­val­kos­ke­lai­nen kuollut

01.11.2018 16:00
Millaiset hautajaiset saa vainaja, jolla ei ole omaisia? - 15 minuuttia ja maksettuja vieraita: ”Kyllä se koskettaa pappiakin”

Mil­lai­set hau­ta­jai­set saa vai­na­ja, jolla ei ole omai­sia? - 15 mi­nuut­tia ja mak­set­tu­ja vie­rai­ta: ”Kyllä se kos­ket­taa pap­pia­kin”

19.08.2018 10:30
Millaiset hautajaiset saa vainaja, jolla ei ole omaisia? - 15 minuuttia ja maksettuja vieraita: ”Kyllä se koskettaa pappiakin”

Mil­lai­set hau­ta­jai­set saa vai­na­ja, jolla ei ole omai­sia? - 15 mi­nuut­tia ja mak­set­tu­ja vie­rai­ta: ”Kyllä se kos­ket­taa pap­pia­kin”

19.08.2018 10:30
IL: Stellan laulaja menehtyi

IL: Stellan laulaja me­neh­tyi

30.05.2018 12:44

Paik­ka­kun­ta­lai­nen iäkäs pa­ris­kun­ta löytyi huk­ku­nee­na Po­siol­la

07.11.2017 15:46
Suru piilossa sydämessä, kuva piirongin laatikossa – tuskaa ei voi kätkeä

Suru pii­los­sa sy­dä­mes­sä, kuva pii­ron­gin laa­ti­kos­sa – tuskaa ei voi kätkeä

04.11.2017 05:00