Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Muistot
Viidestä seitsemään kiloa tuhkaa ja kymmenen kiloa tupakansytyttimiä – Oletko miettinyt, mitä sinusta jää jäljelle, kun viikate heilahtaa?
Kolumni

Vii­des­tä seit­se­mään kiloa tuhkaa ja kym­me­nen kiloa tu­pa­kan­sy­tyt­ti­miä – Oletko miet­ti­nyt, mitä sinusta jää jäl­jel­le, kun viikate hei­lah­taa?

03.05.2023 04:00
Tilaajille
Lukijan runo: Muistoissa rakkaus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Muis­tois­sa rakkaus

28.12.2022 15:00
Tilaajille
Kauppoihin ilmestyneet mansikkalaatikoit toivat mieleen muistoja nuoruudesta – Kesä onkin parasta aikaa uusien muistojen syntymiselle
Kolumni

Kaup­poi­hin il­mes­ty­neet man­sik­ka­laa­ti­koit toivat mieleen muis­to­ja nuo­ruu­des­ta – Kesä onkin parasta aikaa uusien muis­to­jen syn­ty­mi­sel­le

08.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Jäisipä vieläkin pari korttia saamatta – millainen muisto piirtyy koulujoulusta, jonka kuusijuhla peruuntui?
Kolumni

Jäisipä vie­lä­kin pari korttia saa­mat­ta – mil­lai­nen muisto piirtyy kou­lu­jou­lus­ta, jonka kuu­si­juh­la pe­ruun­tui?

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: "Muistot kultaa elämää", sanoi kaksi evakkoa kokenut Käylän mummoni – nyt olen kiitollinen jo edesmenneiltä isovanhemmilta kuulemistani muistoista
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: "Muis­tot kultaa elä­mää", sanoi kaksi evakkoa kokenut Käylän mummoni – nyt olen kii­tol­li­nen jo edes­men­neil­tä iso­van­hem­mil­ta kuu­le­mis­ta­ni muis­tois­ta

26.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Muistot kan­ta­vat

15.03.2021 19:47
Tilaajille
Tuomo Törmäsen kolumni: Vanhat kuvat Taivalkoskelta pysäyttävät – todellista köyhyyttä ja puutetta ei voi olla huomaamatta
Kolumni

Tuomo Tör­mä­sen ko­lum­ni: Vanhat kuvat Tai­val­kos­kel­ta py­säyt­tä­vät – to­del­lis­ta köy­hyyt­tä ja puu­tet­ta ei voi olla huo­maa­mat­ta

21.12.2020 04:30 3
Lukijalta: Söin elämäni ensimmäisen appelsiinin Porkkatörmän sairaalassa – käsilläkävelyä en kuitenkaan tohtinut esitellä lääkärille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Söin elämäni en­sim­mäi­sen ap­pel­sii­nin Pork­ka­tör­män sai­raa­las­sa – kä­sil­lä­kä­ve­lyä en kui­ten­kaan toh­ti­nut esi­tel­lä lää­kä­ril­le

04.11.2020 17:29
Juttu suomenhevosista innosti Alpo Ronkaista kertomaan isästään – ratsusotilaita eli rakuunoita löytyi myös Kuusamosta

Juttu suo­men­he­vo­sis­ta innosti Alpo Ron­kais­ta ker­to­maan isäs­tään – rat­su­so­ti­lai­ta eli ra­kuu­noi­ta löytyi myös Kuu­sa­mos­ta

11.08.2020 17:00
Tilaajille
Millainen merkitys Koillissanomilla on sinulle? Onko jokin uutinen, juttu tai vaikkapa toimittaja jäänyt erityisen hyvin mieleesi? Koillissanomien ensimmäisen näytenumeron julkaisemisesta tulee pian kuluneeksi 70 vuotta, keräämme juhlalehteen lukijoiden muisteluita vuosien varrelta.

Mil­lai­nen mer­ki­tys Koil­lis­sa­no­mil­la on si­nul­le? Onko jokin uu­ti­nen, juttu tai vaik­ka­pa toi­mit­ta­ja jäänyt eri­tyi­sen hyvin mie­lee­si? Koil­lis­sa­no­mien en­sim­mäi­sen näy­te­nu­me­ron jul­kai­se­mi­ses­ta tulee pian ku­lu­neek­si 70 vuotta, ke­rääm­me juh­la­leh­teen lu­ki­joi­den muis­te­lui­ta vuosien var­rel­ta.

07.08.2020 16:03

Lu­ki­jal­ta: Kalat eivät ta­val­li­ses­ti puhu

07.08.2020 06:05
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pystyn pa­laut­ta­maan mie­lee­ni muis­ti­ku­vie­ni hajut ja tuoksut

21.09.2018 10:19