Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Muistokirjoitus
Lauri Leskelän tie vei sotaorvosta opetusneuvokseksi – isänmaallinen ihminen tunnettiin myös Rukan hiihtokoulun aktiivina

Lauri Les­ke­län tie vei so­ta­or­vos­ta ope­tus­neu­vok­sek­si – isän­maal­li­nen ihminen tun­net­tiin myös Rukan hiih­to­kou­lun ak­tii­vi­na

29.12.2022 12:00 2
Tilaajille
Muistokirjoitus: Lahjakas kulttuurivaikuttaja Pekka Sairanen oli kulttuuripersoon ja yhteiskuntakriitikko, joka teki elämäntyönsä sivistystoimenjohtajana

Muis­to­kir­joi­tus: Lah­ja­kas kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja Pekka Sai­ra­nen oli kult­tuu­ri­per­soon ja yh­teis­kun­tak­rii­tik­ko, joka teki elä­män­työn­sä si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja­na

26.12.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon rauhanyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pertti Ervasti oli perusteellinen ja harkitseva saarnamies, joka vaali perinteitä

Kuu­sa­mon rau­han­yh­dis­tyk­sen pit­kä­ai­kai­nen pu­heen­joh­ta­ja Pertti Ervasti oli pe­rus­teel­li­nen ja har­kit­se­va saar­na­mies, joka vaali pe­rin­tei­tä

01.09.2022 16:51 2
Tilaajille
Rukan pitkäaikainen yrittäjä Osmo Jokela on kuollut – auttoi töissä ja askareissa viimeiseen asti: "Kävi vähän kuin katsomassa meidän perään"

Rukan pit­kä­ai­kai­nen yrit­tä­jä Osmo Jokela on kuollut – auttoi töissä ja as­ka­reis­sa vii­mei­seen asti: "Kävi vähän kuin kat­so­mas­sa meidän perään"

10.08.2022 04:00 1
Tilaajille
"Koikkarin äiti" Anna Rinne ehti melkein saavuttaa 101 vuoden iän – viimeiset vuodet hän vietti täysipäiväisenä ryijyntekijänä

"Koik­ka­rin äiti" Anna Rinne ehti melkein saa­vut­taa 101 vuoden iän – vii­mei­set vuodet hän vietti täy­si­päi­väi­se­nä ryi­jyn­te­ki­jä­nä

28.03.2022 11:50 1
Tilaajille
Leena –  laululintunen

Leena – lau­lu­lin­tu­nen

03.09.2021 04:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Pekka Kauppila oli Pohjois-Suomen matkailun asiantuntija – vielä vakavan sairaudenkin rasittamana hän halusi olla mukana matkailututkimuksessa
Mielipidekirjoitus

Muis­to­kir­joi­tus: Pekka Kaup­pi­la oli Poh­jois-Suo­men mat­kai­lun asian­tun­ti­ja – vielä vakavan sai­rau­den­kin ra­sit­ta­ma­na hän halusi olla mukana mat­kai­lu­tut­ki­muk­ses­sa

01.08.2021 12:00
Tilaajille
Muistokirjoitus: Anna-Liisa Tuovila oli välittävä ihminen ja syvällisten ajatelmien kirjoittaja

Muis­to­kir­joi­tus: An­na-Lii­sa Tuovila oli vä­lit­tä­vä ihminen ja sy­väl­lis­ten aja­tel­mien kir­joit­ta­ja

24.07.2021 11:06
Tilaajille
Muistokirjoitus: Vilho Heikkala oli toimelias puheenjohtaja ja hyvä kuuntelija

Muis­to­kir­joi­tus: Vilho Heik­ka­la oli toi­me­lias pu­heen­joh­ta­ja ja hyvä kuun­te­li­ja

24.02.2021 04:01 1
Tilaajille
Muistokirjoitus: Heikkisennivalta Hampuriin ja takaisin

Muis­to­kir­joi­tus: Heik­ki­sen­ni­val­ta Ham­pu­riin ja ta­kai­sin

22.10.2020 18:07
Muistokirjoitus: Antti Karvonen oli pankkimies ja yrittäjä

Muis­to­kir­joi­tus: Antti Kar­vo­nen oli pank­ki­mies ja yrit­tä­jä

29.02.2020 05:00
Tilaajille
Vuotungin kylän kehittäjä

Vuo­tun­gin kylän ke­hit­tä­jä

30.01.2020 18:00
Tilaajille