Älykampus
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Oulun yliopisto vetää uutta kansallista älykampusohjelmaa – tavoitteena nopeuttaa yritysten ja koko yhteiskunnan digitalisaatiota

Oulun yli­opis­to vetää uutta kan­sal­lis­ta äly­kam­pus­oh­jel­maa – ta­voit­tee­na no­peut­taa yri­tys­ten ja koko yh­teis­kun­nan di­gi­ta­li­saa­tio­ta

08:32