Luitko jo: Kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin, osak­kaat päät­ti­vät ra­ken­taa ker­ros­ta­lon loppuun omalla rahalla

Toimittajalta: Kuu­sa­mon asun­to­pu­laan kai­vat­tai­siin vuok­ra-asun­to­ja, mutta niitä ei ole vie­lä­kään saatu tehtyä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Arktinen Keramiikkakeskus
Keramiikka-alan kongressi kuihtuu virtuaalitapahtumaksi – Posio ja Rovaniemi ehtivät rahoittaa tapahtumaa yli 100 000 eurolla

Ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si kuihtuu vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mak­si – Posio ja Ro­va­nie­mi ehtivät ra­hoit­taa ta­pah­tu­maa yli 100 000 eurolla

12.02.2021 12:23
Tilaajille
Keramiikka-alan kongressi siirrettiin – Posiolla ja Rovaniemellä alun perin tänä kesänä järjestettäväksi suunniteltu kansainvälinen keramiikka-alan kongressi on siirretty ensi vuoteen, heinäkuun viimeiselle viikolle

Ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si siir­ret­tiin – Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä alun perin tänä kesänä jär­jes­tet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si on siir­ret­ty ensi vuo­teen, hei­nä­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

09.09.2020 16:00
Tilaajille
Posio keramiikan kartalle – Kansainvälisen keramiikka-alan kongressin järjestettäväkseen saaneen Posion Arktisen Keramiikkakeskuksen yhteistyöpaikkakunnat Posio ja Rovaniemi valmistautuvat jo hyvää vauhtia ison tapahtuman järjestämiseen

Posio ke­ra­mii­kan kar­tal­le – Kan­sain­vä­li­sen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­sin jär­jes­tet­tä­väk­seen saaneen Posion Ark­ti­sen Ke­ra­miik­ka­kes­kuk­sen yh­teis­työ­paik­ka­kun­nat Posio ja Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tu­vat jo hyvää vauhtia ison ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

27.02.2020 05:00
Tilaajille
Kansainvälinen keramiikkakongressi tuo Rovaniemelle ja Posiolle vieraita 50 eri maasta - Kokousvieraat tutustuvat Arktiseen keramiikkakeskukseen ja muihin  Posion matkailukohteisiin

Kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­kong­res­si tuo Ro­va­nie­mel­le ja Po­siol­le vie­rai­ta 50 eri maasta - Ko­kous­vie­raat tu­tus­tu­vat Ark­ti­seen ke­ra­miik­ka­kes­kuk­seen ja muihin  Posion mat­kai­lu­koh­tei­siin

23.10.2018 09:00
Posion Arktinen keramiikkakeskus sai tunnustusta - Culture Eden in Finland -kilpailussa voiton vei Fiskars Village -ruukkiyhteisö Raaseporista

Posion Ark­ti­nen ke­ra­miik­ka­kes­kus sai tun­nus­tus­ta - Culture Eden in Finland -kil­pai­lus­sa voiton vei Fiskars Village -ruuk­ki­yh­tei­sö Raa­se­po­ris­ta

21.01.2018 05:00