Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

destia
"Talvihoito on työläämpää kuin ennen, kun on paljon noita haittoja" – Kitkantiellä on vaihtunut paitsi rakenne myös vastuunkantaja ja hoitourakoija

"Tal­vi­hoi­to on työ­lääm­pää kuin ennen, kun on paljon noita hait­to­ja" – Kit­kan­tiel­lä on vaih­tu­nut paitsi rakenne myös vas­tuun­kan­ta­ja ja hoi­to­ura­koi­ja

26.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Kävelevän matka on pitkä – Liittymiä kauppoihin on harvakseltaan, sillä Ely haluaa pitää ne minimissä kustannussyistä

Kä­ve­le­vän matka on pitkä – Liit­ty­miä kaup­poi­hin on har­vak­sel­taan, sillä Ely haluaa pitää ne mi­ni­mis­sä kus­tan­nus­syis­tä

23.01.2019 10:00
Soratie saa asvaltin 11 kilometrin matkalla – kyseessä Koillismaalla harvinainen suuren kokoluokan urakka Oulangan kansallispuiston kupeessa

Soratie saa as­val­tin 11 ki­lo­met­rin mat­kal­la – ky­sees­sä Koil­lis­maal­la har­vi­nai­nen suuren ko­ko­luo­kan urakka Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton ku­pees­sa

02.05.2018 10:57
"Ikiliikkujahomma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pölisevien teiden puhdistaminen aloitetaan säiden mukaan

"I­ki­liik­ku­ja­hom­ma ei oikein sovi näihin meidän töihin" – Pö­li­se­vien teiden puh­dis­ta­mi­nen aloi­te­taan säiden mukaan

16.04.2018 05:00