Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Etsivä nuorisotyö
"Kaupunki on sitoutunut tämän toiminnan ylläpitämiseen" – Kuusamo sai valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön kahden henkilötyövuoden ja Posio puolen henkilötyövuoden verran

"Kau­pun­ki on si­tou­tu­nut tämän toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­seen" – Kuusamo sai val­tion­avus­tus­ta et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön kahden hen­ki­lö­työ­vuo­den ja Posio puolen hen­ki­lö­työ­vuo­den verran

20.05.2022 12:00
Tilaajille
Kuusamon etsivä nuorisotyö sai aluehallintovirastolta 60 000 euroa – Valtionavustusta myönnettiin koko Suomen etsivään nuorisotyöhön yli 15 miljoonaa

Kuu­sa­mon etsivä nuo­ri­so­työ sai alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 60 000 euroa – Val­tion­avus­tus­ta myön­net­tiin koko Suomen et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön yli 15 mil­joo­naa

19.05.2021 12:58
Tilaajille
"Kun huomasin, että tehtävä on avoinna nimenomaan Kuusamossa, se tuntui lähinnä kohtalolta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEtsivänä pääasiassa digitaalisissa toimintaympäristöissä

"Kun huo­ma­sin, että tehtävä on avoinna ni­men­omaan Kuu­sa­mos­sa, se tuntui lähinnä koh­ta­lol­ta" – Suvi Peltola kohtaa nuoria eEt­si­vä­nä pää­asias­sa di­gi­taa­li­sis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­töis­sä

25.03.2021 11:00
Tilaajille
Nuorten työpajoille tukea koronavirustilanteeseen

Nuorten työ­pa­joil­le tukea ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen

26.06.2020 12:50
Tilaajille