Tilaajille

Kuu­sa­mon etsivä nuo­ri­so­työ sai alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 60 000 euroa – Val­tion­avus­tus­ta myön­net­tiin koko Suomen et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön yli 15 mil­joo­naa

Aluehallintovirastojen myöntämillä avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia. Nuorille toiminta on vapaaehtoista, ja he voivat ottaa etsivään nuorisotyöhön yhteyttä monissa arjen kysymyksissä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 60 000 euroa Kuusamon etsivään nuorisotyöhön.

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä, jotta jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Toiminta on Kuusamon kaupungin nuorisopalveluiden koordinoimaa ja hallinnoimaa.