Hävikkiviikko
Ravintolat ovat tärkeässä asemassa ruokahävikin torjumisessa – "Kaikissa ravintoloissamme punnitaan kaikki hävikki ja seurataan erityisesti, mistä hävikki kyseisissä ravintoloissa syntyy"

Ra­vin­to­lat ovat tär­keäs­sä ase­mas­sa ruo­ka­hä­vi­kin tor­ju­mi­ses­sa – "Kai­kis­sa ra­vin­to­lois­sam­me pun­ni­taan kaikki hävikki ja seu­ra­taan eri­tyi­ses­ti, mistä hävikki ky­sei­sis­sä ra­vin­to­lois­sa syntyy"

14.09.2021 15:43
Tilaajille