Hevi
"Maaperä vejetään täysin mullikolle. Eihän se toivu siitä kymmeniin vuosiin", Pudasjärven Suoherra noituu kansakunnan metsänkäyttömallin, kertoo Maaseudun tulevaisuus

"Maa­pe­rä ve­je­tään täysin mul­li­kol­le. Eihän se toivu siitä kym­me­niin vuo­siin", Pu­das­jär­ven Suo­her­ra noituu kan­sa­kun­nan met­sän­käyt­tö­mal­lin, kertoo Maa­seu­dun tu­le­vai­suus

17.04.2018 13:00