Julkisen sanan neuvosto

Lan­get­ta­va päätös 7275/PL/20

20.05.2020 14:00

Koil­lis­sa­no­mat sai Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­ta lan­get­ta­van pää­tök­sen oi­kai­sua kos­ke­vas­sa asiassa

20.05.2020 14:00