Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­ni­yri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kirkkohallitus
Museovirasto puuttui Taivalkosken kirkon sakastin lisätilan suunnitelmiin ja kattokruunujen siirtoon – jos uudet suunnitelmat menevät maaliin, peruskorjaus alkaa kesäkuussa

Mu­seo­vi­ras­to puuttui Tai­val­kos­ken kirkon sa­kas­tin li­sä­ti­lan suun­ni­tel­miin ja kat­to­kruu­nu­jen siir­toon – jos uudet suun­ni­tel­mat menevät maa­liin, pe­rus­kor­jaus alkaa ke­sä­kuus­sa

05.03.2023 04:00
Tilaajille
Taivalkosken seurakunta toivoo kirkon remonttiin 454 000 euroa avustusta – "Jos määrä poikkeaa odotetusta määrästä merkittävästi, joudumme istahtamaan alas"

Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta toivoo kirkon re­mont­tiin 454 000 euroa avus­tus­ta – "Jos määrä poik­keaa odo­te­tus­ta mää­räs­tä mer­kit­tä­väs­ti, jou­dum­me is­tah­ta­maan alas"

14.12.2022 04:00
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvonen vastaanotti kirkon korkeimman ansiomerkin Oulussa tänään – "Elämässä on kyse sitoutumisesta"

Rovasti Raimo Kar­vo­nen vas­taan­ot­ti kirkon kor­keim­man an­sio­mer­kin Oulussa tänään – "E­lä­mäs­sä on kyse si­tou­tu­mi­ses­ta"

19.04.2022 16:00 1
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvoselle kirkon korkein ansiomitali – voidaan myöntää erityisestä ansioituneisuudesta seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla

Rovasti Raimo Kar­vo­sel­le kirkon korkein an­sio­mi­ta­li – voidaan myöntää eri­tyi­ses­tä an­sioi­tu­nei­suu­des­ta seu­ra­kun­nan, hiip­pa­kun­nan ja ko­ko­nais­kir­kon tasolla

23.02.2022 09:43 1
Tilaajille
Saako penkit irrottaa? Taivalkosken kirkon remonttikeskustelussa nyt pinnalla rakennussuojelu, kirkkolaki ja kulttuuriperintö: "Museoviraston lausunto on pyydettävä jo suunnitelmasta"

Saako penkit ir­rot­taa? Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­ti­kes­kus­te­lus­sa nyt pin­nal­la ra­ken­nus­suo­je­lu, kirk­ko­la­ki ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö: "Mu­seo­vi­ras­ton lau­sun­to on pyy­det­tä­vä jo suun­ni­tel­mas­ta"

09.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Elina Kemppainen ja Tuomo Törmänen ehdolle kirkkohallituksen täysistuntoon

Elina Kemp­pai­nen ja Tuomo Tör­mä­nen ehdolle kirk­ko­hal­li­tuk­sen täys­is­tun­toon

16.02.2020 15:05
Tilaajille