kitkantien remontti
Toimittajalta: Kitkantie rakentuu päivä päivältä – keskeneräinen ei välttämättä miellytä silmää, mutta kohta muistellaan nostalgisena rakennuksia ja monttuja

Toi­mit­ta­jal­ta: Kit­kan­tie ra­ken­tuu päivä päi­väl­tä – kes­ken­eräi­nen ei vält­tä­mät­tä miel­ly­tä silmää, mutta kohta muis­tel­laan nos­tal­gi­se­na ra­ken­nuk­sia ja mont­tu­ja

13.07.2020 04:00
Puita kaadettiin jo Ouluntaipaleelta mutta keskustaremontti ei alkanut vielä

Puita kaa­det­tiin jo Ou­lun­tai­pa­leel­ta mutta kes­kus­ta­re­mont­ti ei alkanut vielä

04.12.2018 12:00