Koillismaan kalatalousalue
Meneekö kalatalousalueen hoito- ja käyttösuunnitelman käsittely uusiksi? – "Järjestäjä rajasi kokouksesta pois ne, joilla ei ollut syystä tai toisesta koronapassia tai mahdollisuutta etäyhteyteen"

Meneekö ka­la­ta­lous­alueen hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man kä­sit­te­ly uu­sik­si? – "Jär­jes­tä­jä rajasi ko­kouk­ses­ta pois ne, joilla ei ollut syystä tai toi­ses­ta ko­ronapas­sia tai mah­dol­li­suut­ta etäyh­tey­teen"

16.12.2021 11:00
Tilaajille
Lupien ostaminen helpommaksi, kalastusalueiden kartat saataville – Koillismaan kalatalousalue vähentää byrokratiaa: "Tehdään yhdessä ja keskitetysti"

Lupien os­ta­mi­nen hel­pom­mak­si, ka­las­tus­aluei­den kartat saa­ta­vil­le – Koil­lis­maan ka­la­ta­lous­alue vä­hen­tää by­rok­ra­tiaa: "Teh­dään yhdessä ja kes­ki­te­tys­ti"

10.02.2020 14:00
Tilaajille