Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Meneekö ka­la­ta­lou­sa­lueen hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man kä­sit­te­ly uu­sik­si? – "Jär­jes­tä­jä rajasi ko­kouk­ses­ta pois ne, joilla ei ollut syystä tai toi­ses­ta ko­ro­na­pas­sia tai mah­dol­li­suut­ta etäyh­tey­teen"

Koillismaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin kuuluu, että kalastukselle luodaan toimivat lupakäytännöt ja eri osapuolten välille sovitaan selkeät käytännöt ja toimintatavat. Kalastuksen myös halutaan olevan vastuullista ja kestävää.
Koillismaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin kuuluu, että kalastukselle luodaan toimivat lupakäytännöt ja eri osapuolten välille sovitaan selkeät käytännöt ja toimintatavat. Kalastuksen myös halutaan olevan vastuullista ja kestävää.
Kuva: Mikko Halvari

Koillismaan kalatalousalueen yleiskokouksen järjestelyissä 10. joulukuuta muistettiin koronarajoitukset, mutta muuttiko se kokouksen samalla pätemättömäksi?

Kantokylän osakaskuntaa edustanut osakaskunnan puheenjohtaja Jukka Määttä ilmoitti kokouksen alkumetreillä kirjallisesti eriävän mielipiteensä kokouksen koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta. Tähän yhtyi Kuusamon kirkonkylän osakaskunnan kokousedustaja Vilho Haataja.